Home | Klachten

Klachten

Klachtencommissie Signalis

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht probeert zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Onbedoeld kan het echter voorkomen dat u of uw naasten niet tevreden zijn over de manier waarop wij ons werk uitvoeren. Probeer uw onvrede te bespreken met de betrokken medewerker(s), een andere medewerker of de teamcoach. Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren!

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en twee andere zorgaanbieders in de regio, Driezorg en Viattence, hebben de behandeling van klachten gebundeld en ondergebracht bij een gezamenlijke klachtencommissie: Signalis. Daarmee wordt beoogd een efficiënte en kwalitatieve behandeling van klachten te waarborgen. Klachtencommissie Signalis heeft een eigen website, waarop u het reglement van de commissie kunt raadplegen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden op digitale wijze een klacht in de te dienen. 
 

Klachtenbemiddeling Quasir

Biedt dit geen oplossing voor u? Neemt u dan contact op met Quasir. De coördinator is mevrouw L. de Boon. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-48 44 55 38. Het e-mailadres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl.

 

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2017Website doorMotivo