Home | Aanbod | Palliatief terminale zorg, met verblijf
Terug naar Aanbod

Palliatief terminale zorg, met verblijf

Aangeboden bij:

In de laatste fase van het leven van de cliënt bieden wij palliatieve terminale zorg. Het accent ligt daarbij op comfort, rust, veiligheid en deskundige zorg. De meeste mensen willen bij voorkeur thuis sterven, in de eigen vertrouwde omgeving, met zorg van familie en vrienden. Maar dat is niet voor iederen mogelijk. Voor deze mensen kan palliatieve zorg in het verpleeghuis van het Zonnehuis een uitkomst bieden. In het Zonnehuis streven wij ernaar dat de cliënt in alle waardigheid zijn of haar leven kan afsluiten, waarbij we tijdens het verblijf zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de cliënt.

Pijnbestrijding

Naast het bieden van de nodige verpleging en verzorging is er aandacht voor symptoombestrijding zoals pijn en benauwdheid. Indien nodig kan de cliënt medicatie via infuus of sondevoeding krijgen.

Opnamecriteria

De belangrijkste criteria voor opname is dat de zorg thuis niet meer mogelijk is en een opname in een ziekenhuis niet noodzakelijk is. Daarbij is er een duidelijke diagnose, waarbij geen genezing meer mogelijk is. Palliatieve zorg in het Zonnehuis biedt dan uitkomst.

Aanmelding

De aanmelding voor een opname kan door de cliënt, familie of mantelzorgers zelf worden gedaan, maar ook door de huisarts of specialist. Om familie en mantelzorgers te ontlasten is een tijdelijke opname ook mogelijk. Er is wel altijd een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De kosten voor palliatieve zorg worden vergoed door het zorgkantoor mits er een indicatie is afgegeven. Cliënten betalen ook een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen, leeftijd en de gezinssituatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over palliatieve zorg in het Zonnehuis kunt u contact opnemen met één van onze consulenten.

Willie van Dooren

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Willie, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Willie

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo