Home | Aanbod | Tijdelijk verblijf
Terug naar Aanbod

Tijdelijk verblijf

Van een tijdelijk verblijf kan sprake zijn wanneer een cliënt na ontslag uit het ziekenhuis moet aansterken, zonder een intensief revalidatietraject. Ook als de mantelzorger voor een korte periode de zorg en ondersteuning niet kan verlenen of wanneer een cliënt door een kortdurende verandering in gezondheidsomstandigheden even niet in staat is zelfstandig te wonen, kan een cliënt tijdelijk op één van onze locaties komen wonen. Tijdelijk verblijf mét behandeling wordt aangeboden op locaties  het Zonnehuis, de Riethorst, de Esdoorn, en de Hoekstee. Tijdelijk verblijf zonder behandeling wordt aangeboden op locaties de Esdoorn en de Venus

Verblijf

Cliënten verblijven in een eigen, eenvoudig gemeubileerde kamer, waarbij het mogelijk is een aantal kleine eigen meubels en spullen mee te nemen. Voor de maaltijden, schoonmaak en het bed- en linnengoed wordt gezorgd. Het verblijf biedt verder zorg, verpleging, begeleiding en dagbesteding op maat en indien aan de orde ook behandeling. Samen en in goed overleg wordt voor elke cliënt een individueel zorgleefplan opgesteld, met als doel om daarna het vertrouwde leven thuis weer op te pakken.

Plaatsing

Er wordt bij plaatsing zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cliënt, voor zover de beschikbaarheid en de zorgvraag het toelaat. Wij streven ernaar om onze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke situatie van de cliënt. Om voor een tijdelijk verblijf in aanmerking te komen moet de cliënt beschikken over een (tijdelijke) indicatie, een zorgzwaartepakket (ZZP), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De kosten worden dan vergoed uit de Wet langdurige zorg. 

Wél betalen cliënten een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen, leeftijd en de gezinssituatie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CAK. Hier is ook een rekenmodule te vinden die een indicatie geeft van de hoogte van de eigen bijdrage.

Geriatrische revalidatie

Als na een ziekenhuisopname intensief gerevalideerd moet worden, biedt locatie het Zonnehuis ook Geriatrische Revalidatiezorg

Esther Brinkman

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Esther, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Esther

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo