Home | Aanbod | Casemanagement dementie
Terug naar Aanbod

Casemanagement dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte die grote invloed kan hebben in het leven van u en uw naasten. De klachten ontwikkelen zich vaak langzaam en roepen veel vragen en onzekerheden op. Naasten zijn zeer betrokken en helpen waar mogelijk, maar soms is het moeilijk om alles te begrijpen rondom de ziekte. Een vertrouwd en vast contactpersoon voor u en uw naasten kan dan ondersteuning bieden: de casemanager dementie.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht maakt onderdeel uit van Netwerk Dementie IJssel-Vecht. Binnen dit netwerk werken wij samen met vele andere zorgorganisaties en casemanagers uit de omgeving. Vanuit ZGIJV zijn casemanagers Yvonne Paulissen, Jeannet van Zuuk en Judith Zomer bij dit netwerk aangesloten.

Casemanagement

Een casemanager dementie:

  • Helpt u en uw naasten om te gaan met dementie en met de gevolgen daarvan;
  • Heeft een speciale opleiding gevolgd op HBO-niveau;
  • Is deskundig op het gebied van begeleiding van mensen met dementie en naasten;
  • Werkt vanuit het netwerk dementie IJssel-Vecht;
  • Is onafhankelijk;
  • Is een vraagbaak voor partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners tijdens het gehele proces.

U kunt een beroep doen op een casemanager vanaf het moment dat er een vermoeden van dementie bestaat. Een casemanager komt dan thuis met u kennismaken. Een casemanager begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en ondersteunt bij het maken van keuzes. Uiteraard gaat alles in goed overleg met u en uw naasten. Samen met u en uw naasten inventariseert de casemanager aan welke vormen van ondersteuning en zorg u behoefte heeft. Indien nodig overlegt de casemanager met andere zorgverleners, zoals de huisarts, thuiszorg medewerkers, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut of psycholoog.

Mantelzorgers

De casemanager dementie kan ook veel betekenen voor de mantelzorger. Een casemanager probeert overbelasting van de mantelzorger te signaleren, te voorkomen en/of te verlichten. De huisbezoeken/gesprekken vinden plaats op basis van behoefte, afhankelijk van het stadium van de ziekte. Vragen aan de casemanager kunnen ook worden gesteld per mail of telefoon.

Telefonisch spreekuur

Sinds april 2016 biedt Netwerk Dementie IJssel-Vecht iedere maandagmorgen een telefonisch spreekuur. Het spreekuur is onder andere bedoeld voor mensen die zelf twijfelen aan hun geheugen, maar hiermee (nog) niet naar de huisarts willen gaan, of voor mensen die zich zorgen maken om het geheugen of gedrag van een vriend of familielid. Tijdens dit telefonische spreekuur staat een casemanager vanuit het netwerk uiteraard ook klaar om andere hulpverleners te adviseren.

Iedere maandagochtend kunt u van 09.00 - 12.00 uur bellen naar het telefonische spreekuur via telefoonnummer 038 - 424 2010.

Ondersteuning aanvragen

Indien u ondersteuning van een casemanager wilt, kunt u dat aangeven bij uw huisarts. Uw huisarts helpt u met het stellen van de diagnose en met het aanvragen van casemanagement dementie. Voor de inzet van een casemanager is geen verwijzing of indicatie nodig.

Contact

Meer informatie over dementie en casemanagement vindt u op de website van Netwerk Dementie IJssel-Vecht.

Willie van Dooren

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Willie, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Willie

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo