Home | Aanbod | Verblijf zonder behandeling (verzorgingshuis)
Terug naar Aanbod

Verblijf zonder behandeling (verzorgingshuis)

Aangeboden bij:

Wat is er nou fijner dan in uw eigen huis, in uw vertrouwde omgeving, met de mensen om u heen die u dierbaar zijn, te blijven wonen. Toch kan er een moment komen dat dit niet meer mogelijk is. U wordt ziek, krijgt lichamelijke klachten of andere beperkingen, en de hulp van familie en naasten of instanties is niet meer voldoende.

Zelfstandig wonen

Binnen onze locaties de Esdoorn en de Venus kunt u zo zelfstandig als mogelijk wonen en krijgt u wel de hulp, zorg en begeleiding die nodig is. De zorg en begeleiding zijn zo opgezet dat de bewoners zo zelfstandig en actief mogelijk blijven en zoveel mogelijk de touwtjes zelf in handen houden. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op ondersteuning, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding, maaltijdvoorziening en begeleiding bij de lichamelijke en geestelijke conditie.

De locatie kent veel faciliteiten en staat ook open voor wijkbewoners. Dit zorgt voor een levendige sfeer en een prettige mix van bekende en nieuwe gezichten. Indien na enige tijd blijkt dat u meer zorg nodig heeft, kunt u dankzij de aanvullende verpleeghuiszorg in het woonzorgcentrum blijven wonen.

Indicatie

Om voor een verblijf in aanmerking te komen moet u beschikken over een indicatie, een zorgzwaartepakket (ZZP), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor een verblijf zonder behandeling is dat een ZZP4 VV, ZZP5 VV of ZZP6 VV. Ook cliënten met een ZZP LG zijn in overleg welkom voor een verblijf.

Kosten

De kosten worden vergoed uit de Wet langdurige zorg, maar cliënten betalen ook een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen, leeftijd en de gezinssituatie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Centraal administratie kantoor. Hier is ook een rekenmodule te vinden die een indicatie geeft van de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het wonen in één van onze verzorgingshuizen? Neemt u dan contact op met onze consulenten, zij informeren u graag!

Annemarijn Miller

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Annemarijn, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Annemarijn

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo