Home | Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

In de visie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht staat voorop dat de cliënt zich zoveel mogelijk thuis voelt in zijn of haar (nieuwe) omgeving. Wij denken hierbij vanuit mogelijkheden. Voor aanvang van zorg wordt een zorgleveringsovereenkomst met de cliënt aangegaan. Naast de zorglevering kan de cliënt gebruik maken van aanvullende diensten.

Overzicht

Meer informatie over onze aanvullende diensten die op al onze zorglocaties worden aangeboden vindt u in het tabblad zorglocaties. Een overzicht van de mogelijke aanvullende diensten in de woonzorgzone rondom het Zonnehuis vindt u in het tabblad woonzorgzone. Deze overzichten zijn gezien de visie niet uitputtend, in overleg met de cliënt kunnen ook andere aanvullende diensten overeengekomen worden. In het overzicht van onze aanvullende diensten vindt u informatie over de kosten voor de aanvullende diensten en persoonlijke kosten.

Addendum

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de tarieven voor haar dienstverlening vastgelegd in een addendum aanvullende diensten, dat verstrekt wordt via de informatiemap. Deze kunt u opvragen via de consulenten Wonen, Zorg en Welzijn. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 038 - 457 4574 of per e-mail via consulenten@zgijv.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo