Home | Actueel | Mooie familieavond van de Marswetering

Mooie familieavond van de Marswetering

Mooie familieavond van de Marswetering

Op vrijdagavond 7 april vond de tweede familieavond van de Marswetering plaats. De Marswetering is een afdeling binnen de Weteringbuurt, onderdeel van het Zonnehuis. Het team van de Marswetering maakte een verslag van deze mooie avond met familie, verzorgende en de cliëntenraad.

Doel

Het doel van deze avond was om elkaar op informele wijze te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Ook werd de avond gebruikt om familie op de hoogte te brengen van de lopende zaken op afdeling en binnen de organisatie. Daarnaast werd het nieuwe QWIK apparaat voor de Weteringbuurt uitgelegd en gedemonstreerd (QWIK is een geweldig apparaat voor belevingsgerichte zorg). Ook werden de plannen voor het opknappen van de afdeling, in samenwerking met de ABN-AMRO, toegelicht. De algemene vraag van de avond was: Hoe wil de familie het liefst met ons, als medewerkers, samenwerken.

Zorgleefplanbespreking

De EVV-er (eerstverantwoordelijke verzorgende) legde aan familie uit hoe een zorgleefplanbespreking verloopt en benoemde de veranderingen. Als team stimuleren we de eerste contactpersoon om aanwezig te zijn bij deze bespreking, wij zien dit als een onderdeel van de familieparticipatie. Wat heel fijn is, is dat tijdens de zorgleefplanbespreking verschillende disciplines aanwezig zijn. Een familielid gaf aan het als heel prettig ervaren te hebben, om bij een zorgleefplanbespreking aanwezig te zijn geweest.

Familienet

Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd onder het genot van een hapje en drankje het Familienet toegelicht en besproken. Familienet is een veilige, persoonlijke pagina voor een cliënt, waar zorgmedewerkers en familie berichten, foto’s, video’s, documenten en een agenda kunnen delen. Zo is iedereen goed op de hoogte en dit verbetert de samenwerking. Familienet wordt steeds meer gebruikt op de Marswetering. Familie gaf aan dat ze graag onderling met elkaar willen communiceren via Familienet. Dat kan nu nog niet, maar hier wordt zeker naar gekeken.

Vrijwilligers

Aan het eind van de avond werd samen met de familie gebrainstormd over hoe we vrijwilligers kunnen vinden en wat er zoal door vrijwilligers aangepakt kan worden. Uit alle ideeën wordt één voorstel geselecteerd en daar gaan we als team mee aan de slag.

Dank

Het was voor familie en het zorgteam een prettige avond waarin een ieder de ruimte en openheid vond om zijn/haar mening en zorgen te uiten. Het werd door familie ook als prettig ervaren om elkaar te ontmoeten en in gesprek met elkaar te zijn. Er wordt zeker een vervolg aan gegeven! We vonden het heel fijn dat zoveel families bij de familieavond aanwezig waren. We danken iedereen hartelijk voor de komst! Ook de cliëntenraad wordt bedankt voor aanvulling tijdens de avond.
 

Zoran Potic (EVV-er): “Ik wil mijn team bedanken voor hun inzet. We zijn als zelfsturend team goed op weg! De samenwerking gaat zo natuurlijk, iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten ingezet voor deze avond. Het is heel goed geregeld allemaal. Daarvoor dank!
 

Namens Team Marswetering
Vunda, Anja, Margriet, Janneke en Zoran (EVV)

 

Een kleine impressie van de avond:


Terug naar laatste nieuws

Het Zonnehuis

Nijenhuislaan 175
8043 WB ZWOLLE
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo