Home | Actueel | Heldere ambitie palliatieve zorg in de regio

Heldere ambitie palliatieve zorg in de regio

Heldere ambitie palliatieve zorg in de regio

Op dinsdag 26 juni ondertekenden bestuursleden van diverse zorgorganisaties, waaronder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, de nieuwe missie & visie van het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel. De betrokken zorgorganisaties zetten zich in voor optimale palliatieve zorg en werken aan verbetering van de palliatieve zorg in de regio IJssel-Vecht en de regio Noordoost-Overijssel waarbij de zorgvrager zelf de regie voert of op verzoek hierin wordt ondersteund. Zij zien dit niet als vrijblijvend, maar een missie & visie waar ze elkaar aan mogen houden en op mogen bevragen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zelf proces kunnen beïnvloeden
Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Palliatieve zorg kan een jaar, zelfs meerdere jaren voor het verwachte overlijden starten. Duidelijk is dat de ziekte niet meer kan genezen. In de palliatieve zorg draait het om kwaliteit van leven en sterven, om comfort en welbevinden. De zorgorganisaties vinden het daarom van groot belang dat de cliënt en naasten zelf zoveel mogelijk hun eigen ondersteuning en zorgproces kunnen beïnvloeden.

Landelijk Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Deze manier van denken past bij het landelijk Kwaliteitskader Palliatieve Zorg dat eind 2017 beschikbaar kwam. Deze gaat uit van de wensen, waarden en behoeften van de mens. Het is ontwikkeld vanuit de organisaties die bij palliatieve zorg betrokken zijn, door de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Hierin staat beschreven waar goede palliatieve zorg aan moet voldoen.


Terug naar laatste nieuws

Centraal Bureau

Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
038 - 4574 574

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo