Home | Actueel | Nieuw samenwerkingsverband voor wijkzorg Zwolle

Nieuw samenwerkingsverband voor wijkzorg Zwolle

Nieuw samenwerkingsverband voor wijkzorg Zwolle

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Carinova, Driezorg en IJsselheem bundelen de krachten en leveren vanaf 2019 gezamenlijk wijkzorg in Zwolle. Het samenwerkingsverband heeft een voorlopige gunning van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea om de komende drie jaar verpleging en zorg thuis aan te bieden in heel Zwolle. Op 20 september volgt definitieve contractering. De partijen van het samenwerkingsverband zijn allemaal al actief in Zwolle en brengen daardoor een gedegen kennis mee van de stad en haar inwoners.

Toegevoegde waarde
De samenwerking heeft voor de betrokken organisaties én voor bestaande en nieuwe cliënten duidelijk toegevoegde waarde. Samen hebben de ouderenzorgorganisaties veel kennis en kunde paraat omdat er een beroep kan worden gedaan op een netwerk van behandelaren gespecialiseerd in de zorg voor ouderen, zoals specialisten ouderengeneeskunde en paramedici met ervaring in de geriatrische zorg.  

Voor de partijen in het samenwerkingsverband is het een uitdaging om voldoende en bekwame medewerkers aan te trekken. Door de inzet van deze schaarse medewerkers samen slim te organiseren kan beter, efficiënter en voor de betrokken medewerkers prettiger aan de vraag van de cliënt worden voldaan. De gespecialiseerde diensten op het gebied van wondzorg of dementiezorg van de verschillende organisaties zijn voortaan beschikbaar voor alle cliënten van het samenwerkingsverband.

Er wordt ook samengewerkt om de deskundigheid en professionaliteit van de thuiszorgmedewerkers verder te vergroten door onder meer scholing en intervisie. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van zorg.

“Iedere organisatie brengt haar eigen ervaring en expertise mee. De bundeling van krachten komt ten goede aan de zorg die wij samen aan onze wijkzorg cliënten kunnen bieden. Een goede ontwikkeling wat mij betreft,” aldus Janita Gorte, directeur-bestuurder van Driezorg namens het samenwerkingsverband.

Zelf kiezen
Hoewel Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht samen gaan optrekken, staat het cliënten, ook vanaf 2019, vrij om zelf hun zorgaanbieder binnen het samenwerkingsverband te kiezen.


Terug naar laatste nieuws

Thuiszorg

Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
038 - 457 4433
wijkverpleegkundige@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo