Home | Actueel | Zwolle proeftuin voor digitaal medicatieproces wijkverpleging

Zwolle proeftuin voor digitaal medicatieproces wijkverpleging

Zwolle proeftuin voor digitaal medicatieproces wijkverpleging

Wijkverpleging Zwolle start samen met twaalf apothekers een proeftuin voor digitale toedieningsregistratie van medicatie in de thuissituatie. Digitalisering moet leiden tot meer veiligheid voor cliënten en een efficiëntere werkwijze voor thuiszorgmedewerkers en apothekers. 

In de proeftuin werkt Wijkverpleging Zwolle (een samenwerking van vier thuiszorgorganisaties Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht) samen met twaalf Zwolse apotheken. De gekozen software van leverancier Medimo, maakt het voor medewerkers en apothekers mogelijk om gemakkelijker samen te werken en de toedieningsregistratie is veiliger voor de cliënten. De proeftuin medicatieveiligheid Zwolle kwam tot stand met subsidie van het ministerie van VWS via het InZicht-programma.

Medicatieveiligheid en digitalisering                                                                                                                                                              De registratie van toediening van medicijnen in de regionale thuiszorg gebeurt nu nog op papier. Miranda Wesselink, projectleider: “Digitalisering betekent dat thuiszorgmedewerkers veiliger gaan werken en dat medicatiefouten worden voorkomen. Deze fouten ontstaan wanneer een toedienlijst niet actueel is, men niet tijdig bij een cliënt is. Met de digitalisering hebben zij altijd de meest recente toedienlijst bij zich, krijgen ze een signaal als ze niet tijdig digitaal aftekenen en hebben ze een kortere communicatielijn met de apotheker. Overleg over medicatie is dan eenvoudiger te voeren.

Samenwerking in proeftuin                                                                                                                                                                       Miranda Wesselink: “Het mooie van dit initiatief is dat de vier samenwerkingspartners niet ieder voor zich het wiel gaan uitvinden, maar hun ervaringen en kennis samen brengen om medicatietoediening veiliger en efficiënter te maken. En vervolgens door te geven aan andere zorgorganisaties in Zwolle. Over een half jaar, aan het eind van de proefperiode, is het de bedoeling dat vier Zwolse thuiszorgorganisaties volledig met een digitale toedienregistratielijst werken en dat hun cliënten in Zwolle via een digitale toedieningslijst hun medicatie krijgen."

Proefperiode en Zwolle als voorbeeld                                                                                                                                                            Op 25 november is de proeftuin klein van start gegaan in Zwolle Zuid. Daar gaan een thuiszorgteam en drie apothekers eerste ervaringen op doen. Begin februari 2020 is het de bedoeling om op basis van deze ervaringen grootschalig uit te rollen naar alle Zwolse apotheken en 300 thuiszorgmedewerkers van Driezorg, Carinova, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Aan het eind van de proefperiode, begin april 2020, is er een implementatiepakket beschikbaar voor alle organisaties in de regio Zwolle die ook aan de slag willen met digitale medicatietoediening. Zij kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die in de proeftuin is opgedaan en gebruik maken van de documenten die in de proeftuin zijn ontwikkeld.


Terug naar laatste nieuws

Centraal Bureau

Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
038 - 4574 574

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo