Home | Actueel | ZGIJV en Habion ‘tekenen’ voor experiment in de Molenhof

ZGIJV en Habion ‘tekenen’ voor experiment in de Molenhof

ZGIJV en Habion ‘tekenen’ voor experiment in de Molenhof

Samen met bewoners van de Molenhof, inwoners van Zwolle, plaatselijke ondernemers, organisaties en verenigingen onderzoeken Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Habion de komende tijd actief hoe woonzorgcentrum de Molenhof ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor de gemeenschap in Zwolle.

Dit voornemen is verwoord in een symbolische overeenkomst tussen beide partijen voor een samenwerking op basis van gedeelde uitgangspunten. Voorbeelden van uitgangspunten zijn dat beide partijen in volstrekte gelijkwaardigheid het project aangaan, men elkaar moeiteloos moet kunnen vinden als ze van mening zijn dat het beter kan (dus niet alleen op de geijkte momenten) en alles doen wat in hun vermogen ligt om een haalbare business case te ontwikkelen waarin een gezond voortbestaan van de Molenhof centraal staat. Ook zijn er diverse kaders gesteld op het gebied van bijvoorbeeld financiën en de tijdsduur. Een belangrijk kader is ook dat het woongebouw geschikt blijft voor ouderen, ongeacht hun zorgvraag. Op dit moment zijn de ‘inspiratieweken’ nog in volle gang. Na deze periode worden er concrete haalbaarheidsplannen gepresenteerd.  


Terug naar laatste nieuws

Centraal Bureau

Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
038 - 4574 574

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo