Home | Actueel | Begeleiding kwetsbare ouderen van ziekenhuisopname naar huis

Begeleiding kwetsbare ouderen van ziekenhuisopname naar huis

Begeleiding kwetsbare ouderen van ziekenhuisopname naar huis

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis, helemaal als je ouder bent en de opname niet gepland is. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die acuut opgenomen worden, met bijvoorbeeld een gebroken heup, een risicogroep vormen. Zij hebben naast de opnamereden namelijk vaak meerdere aandoeningen en er kan sprake zijn van acute verwardheid (delier), ondervoeding of valrisico. Deze ouderen lopen daarmee het risico op functionele achteruitgang bij terugkeer in de thuissituatie.

Samenwerking

Om dit risico zo klein mogelijk te maken, werken verschillende organisaties in Zwolle samen in een zogenaamde transmurale zorgbrug. Zij zijn gezamenlijk gestart met het leveren van proactieve zorg aan de oudere patiënt bij opname en een warme overdracht naar de thuissituatie, begeleid door de wijkverpleegkundige. Hierover is een persbericht uitgestuurd. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ondersteunt bovenstaande van harte en zal dit meenemen in de ontwikkelingen rond instroom en in de toekomst hierop aansluiten.


Terug naar laatste nieuws

Centraal Bureau

Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
038 - 4574 574

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo