Home | Actueel | Geslaagde bijeenkomst Energiebesparing in de Zorg

Geslaagde bijeenkomst Energiebesparing in de Zorg

Geslaagde bijeenkomst Energiebesparing in de Zorg

Op dinsdag 19 mei 2015 opende het Zonnehuis haar voor een inspirerende bijeenkomst met het thema 'Energiebesparing in de Zorg'. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van een (gelijknamig) project dat door de Provincie Overijssel is gestart, samen met een achttal organisaties, waaronder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De centrale vraag: 'Hoe kunnen we zorgvuldig omgaan met beschikbare energie?'.

Doel

Het doel van deze pilot is om aan te tonen dat slim omgaan met energie een gemiddelde zorgorganisatie een kostenbesparing van gemiddeld € 20.000 per jaar kan opleveren. Een mooie uitdaging waar onze organisatie graag actief over mee denkt. Enkele organisaties presenteerden afgelopen dinsdag hun ervaringen tot nu toe aangaande het project.

Namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Ruben Grevers, manager Vastgoed, deed dit persoonlijk namens de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. "Energiebesparing en duurzaamheid stonden als thema's al hoog op onze agenda. Dit project draagt eraan bij hier in de toekomst nog meer gevolg aan te geven. Hiermee hopen we ook een signaal af te geven naar andere organisaties binnen onze sector. Want samen komen we tot veel meer, dan in ons eentje.", aldus Ruben Grevers.

Organisatie

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Health Innovation Park regio Zwolle. Zie ook: healthinnovationpark.nl.


Terug naar laatste nieuws

Het Zonnehuis

Nijenhuislaan 175
8043 WB ZWOLLE
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo