Home | Actueel | Project thuiselijkheid in volle gang!

Project thuiselijkheid in volle gang!

Project thuiselijkheid in volle gang!

Begin dit jaar is binnen de Riethorst het project 'Thuiselijkheid' gestart. Doel van dit project is om de rust en aandacht voor de bewoners tijdens eet- en drinkmomenten te verhogen, in een prettige sfeer en omgeving (ambiance). "We willen de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers verbeteren, zo ook het verantwoord geven van eten en drinken door vrijwilligers aan bewoners", aldus Aukje van Essen, consulent vrijwilligerswerk ZGIJV. ZGIJV heeft tevens als doel, kennis die opgedaan wordt tijdens dit project in te zetten ten behoeve van andere projecten binnen de organisatie. Het project loopt van februari 2015 tot 1 maart 2016 en betreft alleen bewoners die geen slik- en verslik-problemen hebben.

Drie onderdelen

Het project wordt gesubsidieerd door Fonds NutsOhra en ondersteund door een adviseur van Vilans (kenniscentrum voor langdurige zorg). Het project bestaat uit een drietal onderdelen. Te weten: 

1. Bevorderen van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en vrijwilligers. Middels een scan (vragenlijst) brengen we in beeld wat goed of minder goed verloopt in de samenwerking. Voor een aantal thema’s die verbetering behoeven, zullen er vervolgens leeractiviteiten ontwikkeld worden.  

2. Vrijwilligers kennis en vaardigheden bijbrengen over het verantwoord geven van eten en drinken aan een veranderende bewoners-doelgroep. Dit komt aan de orde in een workshop slik/verslik door ergotherapie en logopedie. 

3. Aandacht voor sfeer en ambiance tijdens eet- en drinkmomenten ook met betrekking tot een veranderende bewoners-doelgroep. Hiervoor wordt in eigen beheer een workshop ontwikkeld voor vrijwilligers en medewerkers. 

Tijdspad

Voorbereiding en informeren

Februari / maart 2015

Vrijwilligersscan

April / mei

Uitwerken leeractiviteiten uit scan voor zorgmedewerkers huiskamer

Juni / juli

Workshop Slik/Verslik (2 inschrijfdata)

Workshop Sfeer/Ambiance (3 inschrijfdata)

3 of 10 september 

14, 21 of 28 september 

Coaching on the job vrijwilligers en zorgmedewerkers 
en uitvoering leeractiviteiten

Vanaf september

Tussen- en eindevaluatie

Oktober en februari 2016 

Betrokken

Alle vrijwilligers en (zorg)medewerkers van de Riethorst zijn betrokken bij het project. Een speciale projectgroep stuurt het gehele project aan, de werkgroepen verzorgen de workshops inhoudelijk en een klankbordgroep toetst het proces. Familie en mantelzorgers, de cliëntenraad en de vrijwilligersraad zijn aan het begin van het project geïnformeerd.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over het project, dan staan we u graag te woord. Neemt u hiervoor gerust contact op met Aukje van Essen.


Terug naar laatste nieuws

De Riethorst

Zijpe 4
8032 HX Zwolle
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo