Home | Actueel | Stichting JOW!

Stichting JOW!

Stichting JOW!

Stichting JOW! (Jong met Oud Welzijnsinitiatief) koppelt jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar aan ouderen voor het ondernemen van gezellige activiteiten. Samen maken ze een wandeling, bekijken ze fotoboeken of spelen ze een spel. De jongeren van stichting JOW! kunnen ouderen daarnaast ook vergezellen bij een bezoek aan de tandarts of dokter, bij het doen van boodschappen of tijdens het werken met de computer. Zo heeft Nienke (19) onlangs met een bewoner van de Riethorst de tandarts bezocht. Stichting JOW! zet hierdoor in op het verzorgen van structurele bezoekmomenten, waardoor waardevolle vriendschappen worden gecreëerd. De activiteiten van JOW! richten zich op drie pijlers, waarbij de focus altijd ligt op het verbinden van jong met oud.

Gezelligheid

De hoofdpijler zijn de individuele activiteiten die jongeren met ouderen ondernemen, gericht op gezelligheid. Ook kunnen vroegere hobby’s met hulp van jongeren weer worden opgepakt. JOW! voert dus geen zorgtaken uit, maar kan wel helpen met koken, met de computer of tablet en met het halen van boodschappen.

Sociaal netwerken

JOW! heeft zich als doel gesteld om activiteiten te organiseren voor alle ouderen, dus ook voor ouderen die geen gebruik (kunnen) maken van de individuele contactmomenten met jongeren. Deze pijler is erop gericht om ouderen, in het gezelschap van jongeren, hun sociale netwerk op een veilige manier te helpen verbreden.

Bucket-list

JOW! wil dromen van ouderen laten uitkomen. Met de steun van haar uitgebreide ondernemersnetwerk probeert zij iedere maand in ieder geval één droom van een oudere uit te laten komen. Dit kunnen spectaculaire wensen zijn, zoals zweefvliegen of in een snelle auto rijden, maar het kunnen ook heel persoonlijke wensen zijn, zoals het nog eens bezoeken van een geboortestad.

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Stichting JOW!


Terug naar laatste nieuws

De Riethorst

Zijpe 4
8032 HX Zwolle
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo