Home | Actueel | Verlenging samenwerking met VUmc

Verlenging samenwerking met VUmc

Verlenging samenwerking met VUmc

Meer kennis krijgen en daarmee de zorg voor ouderen verbeteren, met dit doel werkt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht samen met VU medisch centrum Amsterdam binnen het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). Op woensdag 13 januari jl. werd de samenwerking verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar. Naast Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en VUmc nemen nog 20 zorgorganisaties deel aan het UNO-VUmc.

Omgaan met dementie

Hoe verleen je de beste zorg aan mensen met dementie? En hoe ga je dan om met ‘probleemgedrag’? Verzorgenden en behandelaars worstelen dagelijks met de vraag hoe ze het best om kunnen gaan met gedrag van mensen met dementie dat ze niet goed begrijpen. Deze vraag uit de praktijk is binnen het netwerk opgepakt. Het resultaat is een bewezen effectief zorgprogramma dat beschikbaar is voor ouderenzorgorganisaties binnen én buiten het netwerk. Het is slechts een voorbeeld van wat de samenwerking tussen zorginstellingen (de praktijk) en de universiteit (de wetenschap) oplevert. Andere voorbeelden zijn onderzoek naar het effect van het invoeren van de beweegnorm in verpleeghuizen op valincidenten, en de implementatie van adviezen om het voorschrijven van antibiotica te verbeteren.

Best practices

Het UNO-VUmc bestaat sinds 2006. Binnen het netwerk wordt niet alleen onderzoek gedaan. Er zijn ook projecten waarin resultaten van onderzoek en praktijkervaring worden gecombineerd in zogenaamde “best practices” die direct toepasbaar zijn in de zorg. Maar de belangrijkste focus zal de komende jaren liggen op de implementatie van deze “best practices” en van andere resultaten van onderzoek.

Voortrekkersrol

Door deelname aan het UNO-VUmc hebben wij, als zorgorganisatie, een voortrekkersrol in de ouderenzorg. Wij investeren hiermee op verschillende manieren in kennisvermeerdering: financieel en ook in tijd, want deelnemen aan onderzoek kost tijd. Hiermee hebben we snel toegang tot onderzoeksresultaten en sluiten deze resultaten aan bij vragen die bij onze zorginstelling leven. Door deze snelle toegang tot nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen wij de kwaliteit van de zorg verbeteren.

De samenwerking is verlengd tot en met 2018. De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten vond plaats in verpleeghuis Vreugdehof van Amstelring in Amsterdam. Dit is één van de deelnemende zorgorganisaties.


Terug naar laatste nieuws

Centraal Bureau

Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
038 - 4574 574

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo