Home | Actueel | Waardevolle herdenkingsbijeenkomsten

Waardevolle herdenkingsbijeenkomsten

Waardevolle herdenkingsbijeenkomsten

Een aantal keren per jaar vinden op diverse locaties van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht herdenkingsbijeenkomsten plaats. Familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers halen tijdens deze bijeenkomsten gezamenlijk herinneringen op en herdenken de overleden dierbaren.

De herdenkingsbijeenkomsten worden altijd zeer op prijs gesteld door de nabestaanden. Maar ook voor medewerkers en vrijwilligers is het fijn om de familie terug te zien en herinneringen op te halen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in het Zonnehuis deelde de heer Van de Berg zijn ervaringen over zijn vader, die een aantal jaren in het Zonnehuis woonde.

Een woordje van dank

Wij waren bij de herdenkingsbijeenkomst in het Zonnehuis in Zwolle, een half jaar na het overlijden van mijn vader Jan Pieter van den Berg . Hij bereikte de respectabele leeftijd van 95 jaar. Hij was een verwoed tekenaar en heeft alle drie de afdelingen in het Zonnehuis waar hij heeft gewoond wel een toepasselijke prent nagelaten. Ik zeg gewoond, want hij voelde na een acute opname zich er direct thuis. Dat had alles te maken met de houding van het personeel: eerst en altijd gericht op de bewoner met echt contact. Geen contact om de bestwil, maar met de intentie om met de bewoner in kwestie op gelijke voet te komen. Daar ging en gaat erg veel rust vanuit. Wij hebben in de drie jaar dat mijn vader in het Zonnehuis heeft gewoond altijd een rustige basis aangetroffen. De welgemeende belangstelling voor zijn tekeningen gaf hem een groot gevoel van trots en eigenwaarde.

Buiten waait de gure wind van de bezuinigingen in de zorg. Dat kunnen we jaar in jaar uit in de media vernemen. Binnen heeft altijd de persoonlijke aandacht voorop gestaan. En dat is voor zover ik dat kan overzien ook zo gebleven. Dat is een formidabele inspanning, die je alleen vol kan houden in een omgeving van vertrouwen en binnen een team waar je op terug kan vallen.

Dit schrijven is bedoeld als groot compliment aan de medewerkers van de afdelingen waar mijn vader heeft gewoond, waarvan 2,5 jaar in de Dokstraat, maar ook als een oproep aan bestuur en management om de voorwaarden te scheppen waarbinnen het mogelijk blijft om een thuis te hebben binnen het Zonnehuis.

Andries en Jacomine van den Berg


Terug naar laatste nieuws

Het Zonnehuis

Nijenhuislaan 175
8043 WB ZWOLLE
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo