Home | Actueel | Blog | De wereld verandert

De wereld verandert

De wereld verandert

Michael Hemminga

In het kader van het project Zorgen voor Zorg schrijven medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een blog over de ontwikkelingen in de zorg.

U hoort het vast regelmatig tijdens televisiespotjes of op de radio: Nederland verandert, de zorg verandert mee. Toen ik opgroeide was het beeld dat ik had bij een bejaardentehuis, zo noemden de mensen buiten de branche dat, een huis waar je vitaal oud werd. Je kon hier klaverjassen en een borrel drinken met de andere bewoners. Uit de overlevering begrijp ik dat iemand op zijn 65e verjaardag actief de keus kon maken om in een verzorgingshuis in te trekken. 

Zorg-Nederland

Dit is blijkbaar niet meer zorg-Nederland dat wij als maatschappij willen voor onze ouderen en de ouderen zelf ook niet. Althans, daar ga ik dan maar even vanuit. Alhoewel ik mij dat laatste nog wel eens afvraag. We plaatsen de cliënt centraal, dat is toch wel een mantra dat door zorg-Nederland wordt omarmd. Is de cliënt anders dan dertig jaar geleden, zijn de wensen veranderd? Veel van mijn collega’s kunnen op deze vraag beter antwoord geven dan ik.

Financiële afspraken

Maar goed, Nederland verandert en als zorgorganisatie veranderen wij mee. Maar wat verandert er als eerste als er verandering moet plaatsvinden? U raadt het wellicht al, de geldkraan. Een paar jaar geleden werd Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geheel betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Nu hebben wij te maken met de Wlz (Wet langdurige zorg) en wordt onze GRZ (Geriatrische revalidatiezorg) net als de wijkverpleging betaald uit de zorgverzekeringswet waar wij met vijf grote verzekeraars te maken hebben. Het eerstelijns verblijf en de eerstelijns behandelingen van de specialisten ouderengeneeskunde worden uit twee subsidieregelingen betaald, de eerstelijns paramedische behandelingen (fysio-, ergo- en logotherapie) contracteren wij ook met de vijf verzekeraars. Binnen de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) maken wij vervolgens weer verschillende afspraken met verschillende gemeentes.

Een hierdoor steeds belangrijker aandachtspunt voor zorginstellingen zoals de onze is het nakomen van contractuele afspraken. Onze financiers roepen dat de administratieve lasten omlaag moeten en los van elkaar doen ze dat in meerdere of mindere mate. De nieuwe tendens is dat wij als zorginstelling verbeterafspraken maken en wanneer we die niet halen, we gekort worden in tarief. Het zorgkantoor legt het graag andersom uit: als je doet wat je zegt, krijg je een tariefsopslag, oftewel een bonus.

In de wijkverpleging maken wij ook prestatieafspraken. Daar hebben wij wijkbudgetten afgesproken en de prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat de zorg niet verschraalt of dat cliënten te snel worden opgenomen. In de GRZ (Geriatrische revalidatiezorg) zijn volumequota steeds meer een geaccepteerd verschijnsel. Neem je als zorginstelling onvoldoende cliënten die revalideren van een beroerte aan, dan koopt de zorgverzekeraar deze zorg niet meer bij je in.

Verandering van financiering

Als ik het zo omschrijf denk ik dat ze in de televisiespotjes misschien beter kunnen zeggen: “de financiering verandert, de zorg verandert mee”. Positief gezien zie ik dat de verandering in financiering ook een verandering in de zorg gaat bewerkstelligen, maar negatief uitgelegd denk ik wel eens dat het doorgeschoten is. Financiers gaan steeds meer op de stoel van de professional zitten. Voegt dit waarde toe voor onze cliënten? Als ik aan mijn vader met Alzheimer denk, dan weet ik zeker dat ik meer vertrouwen zou hebben in de zorgprofessional en dat de Excel zorginkoopoefeningen voor hem niet zouden hoeven. Maar of de zorg nou echt positief verandert door alle financieringsveranderingen? We zullen het over een aantal jaren zeker weten.

Eén ding verandert niet, namelijk dat kwetsbare ouderen zorg en behandeling nodig hebben en dat wij als Zonnehuisgroep IJssel-Vecht dit met volle overtuiging blijven bieden!

Michael Hemminga, manager Finance & Control

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo