Home | Actueel | Blog | De zorg verandert, wij veranderen mee!

De zorg verandert, wij veranderen mee!

De zorg verandert, wij veranderen mee!

Sandra Blaauwgeers

In het kader van het project Zorgen voor Zorg schrijven medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een blog over de ontwikkelingen in de zorg.

Daar sta je dan: als consulent wonen, zorg en welzijn, in de startblokken voor de ‘grote verandering’ van 1 januari 2015. Globaal weten we wat anders moet én dat het snel moet. Geen tijd voor grondig onderzoek of het formuleren van uitgebreide plannen. Aan de slag dus! 

De eerste maanden van het jaar 2015 waren soms moeilijk en frustrerend. Verandering, zo ook deze, gaat bijna altijd gepaard met incidenten. Incidenten waarbij in onze branche cliënten soms de dupe (dreigen te) worden. Een gegeven waar ik mij overigens niet bij neerleg. 

Dit laatste betekent niet dat ik mijn energie stop in het aanwijzen van een schuldige, liever kijk ik naar wat er gedaan kan worden om de cliënt alsnog zo goed mogelijk te helpen en incidenten in de toekomst te voorkomen. Méér procedures en protocollen gaan daarbij niet helpen – het contact met de mensen en meer ruimte voor creativiteit wel! 

Het verbeterbord

Inmiddels is de eerste storm wat gaan liggen en beginnen we 'de nieuwe wegen in veranderd zorgland' te doorzien. Als verbeterpionier (binnen project Verbeterdenken - onderdeel Zorgen voor Zorg) heb ik met mijn collega consulenten een start gemaakt met 'het verbeterbord', om via die weg de verandering voor de langere termijn geleidelijk in te zetten. Om de negen bewegingen – die al langer in posterformaat op ons prikbord prijken – daadwerkelijk in praktische zin aan de vork te steken. 

Waarom ook alweer? 

Eerst even terug naar de reden waarom het anders moet. 
Kort gezegd: besparen op de zorgkosten. 
Uitgebreider: samen kijken naar wat iemand nog wèl zelf kan of wat men nog zelf kan leren. 
En: samen kijken of er hulp uit het netwerk van familie, buren, vrienden of bekenden kan komen. Of zoals één van de negen bewegingen aangeeft: ‘Van zorgen voor naar zorgen dat’. 

De cliënt centraal

Bovenstaande is niet altijd gemakkelijk als een groot deel van de samenleving nog uitgaat van een verleden waarin (zwart wit gezegd) ‘het recht op een voorziening’ de oplossing voor een probleem was. Maar ik zie kansen. Want, binnen de verandering zal de cliënt weer écht centraal komen te staan. Niet als afnemer van ons aanbod, maar als leidraad voor welke producten en diensten hij of zij nodig heeft. Dit betekent: goed luisteren naar de (potentiële) cliënt en goed kijken naar diens leefomgeving, zodat je samen een helder beeld hebt van wat helpend en mogelijk is. Omdat het beantwoorden van een vraag met financiering uit wet- en regelgeving niet altijd meer vanzelfsprekend is, zullen we creatief moeten zijn en het lef tonen, het onmogelijke voor een cliënt waar het kan mogelijk te maken. 'Van institutioneel denken naar cliëntgericht maatwerk.’ Dit vergt een nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokkenen in het proces. Wij consulenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de potentiële, oriënterende cliënt - zijn of haar netwerk en verwijzer. Wij merken al langer dat het niet meer vanzelfsprekend is dat ons zorgaanbod klakkeloos wordt gekozen en geaccepteerd. 

Een (potentiële) cliënt vraagt (nu nog meer) om in- en samenspraak, bereikbaarheid en betrouwbaarheid. Er gebeuren bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht hele goede dingen, maar die moeten we nog beter laten zien. Wat onderscheidt ons van anderen? Wat kunnen wij voor een cliënt toevoegen? 

‘Van bescheiden naar innovatief en bekend’ dus. De consulent zal meer naar buiten moeten treden, zichtbaar en bereikbaar moeten zijn. Voor de cliënt, zijn netwerk en zijn verwijzers.

Terug naar het verbeterbord 

Naast kleine, praktische verbeteringen binnen ons consulententeam, komen op basis van bovenstaande ook andere items aan de orde tijdens eens sessie rondom het verbeterbord. Wat mij betreft is het een goede manier om met elkaar in gesprek te komen, ideeën af te stemmen en daarmee samen de verandering aan te gaan. In ons geval: hoe verbeteren we onze bereikbaarheid? Hoe communiceren we met elkaar? Hoe moet onze functie veranderen om aan de vraag van de cliënt te voldoen? Wat vergt dat van onszelf en onze huidige werkwijze? 

In dit alles staan we ook open voor de mening van anderen. Dus: voel je vrij en loop eens binnen met je ideeën! We veranderen immers samen, met als uiteindelijk doel: 

ZGIJV: in 2020 de eerste keus omdat het voelt als thuis!

Sandra Blaauwgeers, consulent Wonen, Zorg en Welzijn

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo