Home | Actueel | Blog | Een ommezwaai in ons denken

Een ommezwaai in ons denken

Een ommezwaai in ons denken

Nathalie Eijlander

In het kader van het project Zorgen voor Zorg schrijven medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een blog over de ontwikkelingen in de zorg.

Door veranderingen in de gezondheidszorg, die buiten onze invloed zone plaatsvinden, wordt er van mij en mijn collega zorgmedewerkers gevraagd een ommezwaai te maken in ons denken. Bepaalde verwachtingen in ons beroep vallen weg - we zullen anders in ons werk moeten staan. 

Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van één aan de negen bewegingen (geformuleerd in advies Zorgen voor Zorg): ‘Van zorgen voor naar zorgen dat’. Dit is een hele belangrijke verandering in denken en handelen voor ons als zorgmedewerkers. Wij zijn gewend dat we voor de bewoner zorgen en alles rondom deze bewoner zelf regelen en/of uitvoeren. Nu wordt ons streven om de zorg voor de bewoner juist te coördineren in nauw overleg met vrijwilligers en mantelzorgers. De vraag die wij ons nu moeten stellen is: Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat de zorg voor onze client gerealiseerd wordt? Wat kan de familie nog doen en waar dient de professional 'in te springen'? Dit brengt ook vragen met zich mee op de afdeling. Wat als de ene bewoner meer mantelzorg heeft dan de ander - hoe lossen we dit op? Krijgt iedere bewoner de zorg die hij/zij nodig heeft en dan ook op welzijnsgebied? Het zijn op dit moment zeer actuele vragen die spelen in de zorg, maar ook bij de familie van onze cliënten.  

Familienet

De ontwikkelingen onder de noemer 'familieparticipatie' brengen vooral een andere manier van communiceren met zich mee. We dienen de familie actief te bereiken en te betrekken bij de zorg. Op dit moment voeren wij een pilot uit met Familienet. Een digitaal netwerk via internet, om met elkaar te verbinden; leuke nieuwtjes met elkaar te delen, maar ook om zaken te kunnen organiseren rondom de bewoner. De realisatie van - zoals wij noemen - belevingsgerichte zorg in kleinschalig wonen. Hiervoor ligt niet meer alleen de verantwoording bij de zorg. Familie en vrijwilligers worden zoals gezegd steeds belangrijker. En om deze stappen te kunnen zetten, willen we als medewerkers anders denken, ofwel 'verbeterdenken' (onderdeel Zorgen voor Zorg). Wat kunnen wij als zorgmedewerkers doen, om de zorg te verbeteren, en de bewoner echt centraal te stellen? Dit vergt afstemming met elkaar, ook als medewerkers onderling.  

Het verbeterbord

In elke locatie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wordt momenteel gebruik gemaakt van het verbeterbord. Het verbeterbord is als middel in te zetten om kleine punten op de buurt (in mijn geval), team of afdeling te verbeteren. Toen ik eenmaal gebruik maakte van het verbeterbord, kwam mijn enthousiasme al vrij snel op gang. We boekten kleine resultaten, die je werk makkelijker en prettiger maken. En doordat de resultaten zichtbaar werden op de buurt, werden de collega’s ook langzaam aan steeds enthousiaster. Het is een belangrijk middel geworden om frustraties aan te kaarten; mededelingen te communiceren; concrete verbeterpunten aan te pakken die anders blijven liggen en tijd over te houden voor de grotere zaken in het werkoverleg. Het 'verbeterdenken' zie ik als een belangrijk middel tijdens de herstructurering. Het bord draagt bij aan de rust op de afdeling. De zorgmedewerkers beginnen nu ook echt te voelen dat ze zelf keuzes mogen maken. Keuzes die goed zijn voor de bewoner en voor hun eigen werkprocessen, maar ook bijdragen aan het werkplezier in je eigen team of buurt.

Nathalie Eijlander, verpleegkundige en verbeterpionier de Havenbuurt (het Zonnehuis)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo