Home | Actueel | Blog | Een wereld zonder dementie?

Een wereld zonder dementie?

Een wereld zonder dementie?

Jan Eefsting

In het kader van het project Zorgen voor Zorg schrijven medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een blog over de ontwikkelingen in de zorg.

Beste collega en overige geïnteresseerde, 

Via deze blog willen we jou periodiek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de ouderenzorg, en in onze organisatie in het bijzonder. Aan mij de eer om als eerste deze blog te vullen, en daarbij leek het ons goed om nog even terug te komen op onze beide informatiebijeenkomsten op 3 en 12 februari jl. in de Open Kring bij het Zonnehuis. De kerk was overvol (vooral de eerste bijeenkomst) en de sfeer was geanimeerd!

Het filmpje van Bakas

Het programma werd geopend met een filmpje uit 2011 (!) van de trendwatcher en ‘futuroloog’ Bakas, en de film toonde welke grote veranderingen er in de zorg zitten aan te komen. Dat was wel even een schok! Sommigen vonden misschien een aantal van de geschetste ontwikkelingen ongeloofwaardig, maar er zitten wat mij betreft meerdere dingen in die best wel eens bewaarheid zouden kunnen worden, bijvoorbeeld allerlei technische mogelijkheden op medisch gebied, een grotere rol voor de familie in de zorg en veranderingen in ziektepatronen.

Je hoeft het niet eens te zijn met alle geschetste ontwikkelingen. Zo werd gesuggereerd dat het aantal mensen met gevorderde dementie zou afnemen, doordat de getroffenen zelf het niet zo ver zouden laten komen en uit het leven zouden stappen. Daar slaat Bakas volgens mij de plank mis: als je eenmaal dement bent verandert de beleving van het leven totaal en ga je anders om met eerder (in het gezonde leven) ingenomen standpunten. Maar het is wel zo dat het aantal mensen met ver voortgeschreden dementie best eens zou kunnen dalen. Om dat te verduidelijken heb ik een parallel met de ontwikkeling van de ziekte TBC (tuberculose) getrokken. 

Antibiotica TBC

TBC was tussen de beide wereldoorlogen volksziekte nummer 1. Het was een ernstige, invaliderende (long)ziekte met ook andere verschijnselen, die tot de dood kon leiden. Er waren veel gespecialiseerde klinieken in het land, waar duizenden patiënten werden verpleegd door duizenden medewerkers. Omdat TBC veroorzaakt werd door de tuberkelbacterie werd gedacht dat dit eeuwig door zou gaan, want antibiotica waren nog niet bekend. Mààr....na de Tweede Wereldoorlog werden er snel meerdere antibiotica ontwikkeld, en vooral een combinatie daarvan bleek de TBC te kunnen genezen. In korte tijd werd de ziekte vrijwel geheel uit het dagelijks leven gebannen en verloren duizenden mensen hun baan. Ofschoon dat de keerzijde van die ontwikkeling was, zal toch iedereen het met me eens zijn dat het geweldig was dat die nare ziekte te behandelen bleek. Die medewerkers vonden trouwens weer snel een baan … … in onze sector!

Maar kan zoiets nog een keer gebeuren?

Dementie

Dementie is ook een ziekte waarvan we heel lang hebben gedacht: daar is niks aan te doen, het heeft met ouder worden te maken, en doordat het aantal ouderen alleen maar toeneemt, zal het aantal mensen met dementie ook toenemen. In 2005 waren er 225.000 (nu 250.000) mensen met dementie en dat zou volgens de Gezondheidsraad toenemen tot 500.000 in 2050. Intussen is die prognose bijgesteld tot 400.000, dat is maar liefst 100.000 minder! 

Hoe kan dat? Er is veel onderzoek gedaan naar risicofactoren voor dementie en het blijken eigenlijk dezelfde te zijn als die voor hart- en vaatziekten. Door betere preventie hebben we nu al bereikt dat er 100.000 mensen met dementie minder zijn in 2050. En het onderzoek gaat verder. Bijvoorbeeld naar een geneesmiddel dat voorkomt dat een oplosbaar eiwit in de hersencellen neerslaat, en dàt is nu precies de reden van de hersenceldood bij de ziekte van Alzheimer. 

En ook al is onze werkgelegenheid sterk gekoppeld aan het fenomeen dementie, het zou toch geweldig zijn als we die ziekte onder de duim krijgen?!

Wij staan voor krimp van onze sector. Momenteel nog vooral omdat de AWBZ onbetaalbaar dreigde te worden en deze regering fors wil bezuinigen. Maar krimp kan ook een gevolg zijn van de mogelijkheid dat we in de toekomst ziekten beter kunnen genezen. De werkgelegenheid zal zich dus verplaatsen, naar andere ziekten of naar andere sectoren. 

Maar, zover is het nog lang niet; voorlopig kunnen we met een gematigde krimp nog veel maatschappelijk nuttige werkgelegenheid behouden! Intussen moeten we meebewegen met deze ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat we als organisatie vooruit moeten kijken en ons steeds bewust moeten zijn van de wijze waarop wij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze client. Dat doen we samen. Samen ontwikkelen; samen verbeteren. 

Jan Eefsting, bestuurder

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo