Home | Actueel | Blog | Van zorgen voor, naar zorgen dat..

Van zorgen voor, naar zorgen dat..

Van zorgen voor, naar zorgen dat..

Natasja Ballast

In het kader van het project Zorgen voor Zorg schrijven medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een blog over de ontwikkelingen in de zorg.

Beste collega en overige geïnteresseerde, 

Jan Eefsting eindigde de vorige 'blog Zorgen voor Zorg' met de volgende woorden:

(..) Intussen moeten we meebewegen met deze ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat we als organisatie vooruit moeten kijken en ons steeds bewust moeten zijn van de wijze waarop wij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze cliënt. Dat doen we samen. Samen ontwikkelen; samen verbeteren.

Experiment Molenhof

In februari jl. is op zorglocatie de Molenhof samen met Habion (verhuurder van het pand) het experiment 'De Molenhof een 2e jeugd' gestart (zie ook: www.een2ejeugd.nl). Met dit experiment , een beproefd concept van Habion, willen wij samen met de buurt/wijk onderzoeken wat onze toekomstige bewoner verwacht van een locatie als de Molenhof en wat diegene zou willen wanneer hij/zij ouder wordt en zorg nodig heeft. Een mooi voorbeeld van 'samen ontwikkelen en verbeteren', ook buiten de grenzen van onze eigen organisatie.

'Blijven vooruit kijken'

Verschillende vragen komen tijdens het experiment aan bod. Wat verwacht de oudere van een verzorgingshuis? Hoe wil hij/zij graag wonen en zorg ontvangen in de toekomst? Wat is daarvoor nodig? Daarvoor gaan we tijdens het experiment in de Molenhof ook in gesprek met onze huidige bewoners. Het lijkt erop dat onze toekomstige bewoner, en niet alleen die van de Molenhof, het steeds belangrijker vindt om de eigen regie zo lang mogelijk te behouden. Hij/zij wil zelf kiezen (en het niet aan de kinderen overlaten) waar te wonen; zelf bepalen wanneer dit niet meer lukt in het eigen vertrouwde huis. Dat houdt ook in dat wat de oudere zelf nog kan, hij dat ook graag wil blijven doen. Dus, kan diegene zelf nog koken, dan wil hij dat ook blijven doen. Eventueel met ondersteuning - bijvoorbeeld van inwonende studenten (een idee, geopperd tijdens het experiment). Zorg is nodig, maar het gevoel van 'je thuis voelen' wordt steeds belangrijker. De verzorgingshuis-bewoner heeft steeds meer de behoefte om mensen/buren om zich heen hebben; ze willen 'het leven' blijven ervaren. Of, zoals een 95-jarige onlangs zei: blijven vooruit kijken!

De cliënt centraal

Het zou mooi zijn als wij bij iedere oudere uit kunnen gaan van haar of zijn eigen mogelijkheden en wensen. Dat wij uiteindelijk stoppen met het denken in beperkingen, maar maatwerk durven te leveren, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Dit alles vraagt een andere denkwijze van de mensen die werken in de zorg. 'Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat.' Een mooie beweging. Utopie? Ik denk van niet.

Natasja Ballast, teammanager Molenhof en Esdoorn verpleeghuiswoningen

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo