Home | Actueel | Blog | Werken bij ZGIJV is topsport

Werken bij ZGIJV is topsport

Werken bij ZGIJV is topsport

Remco Riemersma

In het kader van het project Zorgen voor Zorg schrijven medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een blog over de ontwikkelingen in de zorg.

We maken in ons werk van alles mee, complexe zorgvragen, kritische mantelzorgers en soms ook agressie. Werken in de ouderenzorg kun je naar mijn inziens dan ook vergelijken met topsport. De vraag is echter: hoe houd je je werk leuk en behoud jij de passie? Ik vond, gezamenlijk met een aantal collega’s binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, het antwoord op deze vraag in de opleiding GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie).

GVP’ers binnen ZGIJV

Binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werken een aantal collega’s die gediplomeerd gespecialiseerd verzorgende zijn of de opleiding hiertoe volgen. Binnen de Havenbuurt van het Zonnehuis zijn Thea Woning, Ellen Edelenbos, Wendy Kanis, Greet Laarman en ik hiervoor opgeleid. Marchien Wennemars (Stedenbuurt, het Zonnehuis) heeft sinds kort de opleiding afgerond en ook Alide Bouwhuis (Dorpenbuurt, het Zonnehuis) is in opleiding. Binnen de Esdoorn vervult Coby Vos deze rol en in het voorjaar van 2016 zal ook Sandra Boerhof de opleiding starten. Gezamenlijk bieden wij de mogelijkheid te ondersteunen of te begeleiden om dit niveau van topsport te kunnen blijven uitoefenen en de passie te behouden.

Opleiding GVP

Maar wat is nu eigenlijk het bijzondere van een GVP’er ten opzichte van zijn collega’s? Een GVP’er heeft veel kennis en ervaring opgedaan met de verschillende vormen van dementie en gedragsproblematiek. Methodieken en benaderingswijzen hoe hiermee om te gaan zijn bij hen bekend. Omdat de GVP’er in de directe zorg werkt, kan hij direct coaching en ondersteuning geven aan collega’s en mantelzorgers of familieleden adviseren. Daarnaast kan een GVP’er de deskundigheid bevorderen voor grotere groepen mensen, medewerkers, familieleden en vrijwilligers.

Een GVP’er houdt zich op de hoogte van de vernieuwingen binnen de psychogeriatrie. Met de kennis van vernieuwingen zorgt een GVP’er ervoor dat dit in de praktijk wordt gebracht en de woon- en leefomgeving hierop worden verbeterd. Een voorbeeld hiervan is familieparticipatie, wat door middel van familienet binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht sterk wordt neergezet. Daarnaast is het mogelijk om een GVP’er in te zetten of te benaderen bij een complexe casus waarbij de GVP’er in een multidisciplinaire samenwerking (met bijvoorbeeld het behandelcentrum) kan adviseren.

Samengevat

Kort samengevat verplaatst een GVP’er zich in de behoeften, wensen en mogelijkheden van de psychogeriatrische cliënt en behartigt zijn of haar kwaliteit van leven. Ze stelt de cliënt centraal in de zorgverlening en attendeert collega’s, stagiaires en leerlingen hierop. Ze overlegt met andere zorgverleners en behandelaars (zoals artsen, psychologen, welzijn begeleiders en fysiotherapeuten) en geeft informatie en voorlichting over psychogeriatrie. Het citaat van Kaizen: “met kleine stapjes grootste dingen bereiken” omschrijft volgens mij exact hoe je het werk van een GVP’er kunt zien.

Remco Riemersma, Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie de Havenbuurt (het Zonnehuis)

Reacties (2)

Theo van Es 8 december 2015, 18:54
Mooie ontwikkeling voor verdere broodnodige professionalisering van de pg verpleegkundigen.
Spilfunctie spreekt mij erg aan. SUCCES!
Annie Aalbers 8 december 2015, 23:39
Mooi en gedreven beschreven.
Als je hier van houd heb je het mooiste vak dat je hebben kan!

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo