Home | Actueel | Veelgestelde vragen
Terug naar Thuiszorg

Welke kosten kan ik verwachten?

Deze vraag is beantwoord door Willie van Dooren.

De kosten hangen af van de zorg die u ontvangt en vanuit welke wettelijke regeling u deze zorg ontvangt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer u zorg of ondersteuning ontvangt uit de Wlz, betaalt u een deel van de kosten zelf. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en welke vorm van zorg u ontvangt.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Uw persoonlijke situatie bepaalt het soort eigen bijdrage: laag of hoog. Op de website van het CAK worden de voorwaarden en het verschil tussen de lage en hoge eigen bijdrage uitgelegd. Op deze website vindt u ook een rekenprogramma waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

U betaalt een eigen bijdrage wanneer u gebruik maakt van ondersteuning uit de WMO. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), berekent en int de eigen bijdrage voor de WMO namens de gemeente.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van:

  1. Uw inkomen en vermogen;
  2. De samenstelling van uw huishouden;
  3. Uw leeftijd;
  4. De kosten van uw voorziening, hulpmiddel of ander product wat u ontvangt;
  5. De gemeente waar u woont.

Op de website van het CAK vindt u een rekenprogramma waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen.

U betaalt ook een eigen bijdrage wanneer u de kosten van de zorg of ondersteuning vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) betaalt. Dit geldt voor zowel de Wlz als de WMO.

Zorgverzekeringswet

Het basispakket van uw zorgverzekering dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld uw huisarts, ziekenhuis of apotheek, maar ook de kosten voor persoonlijke verzorging en verpleging thuis (wijkverpleging) en geriatrische revalidatie.

Bepaalde zorg vergoedt uw zorgverzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook of de vergoeding meetelt voor uw eigen risico en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Willie, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Willie
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo