Home | Behandelcentrum

Behandelcentrum

Bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Zwolle, werken specialisten Revalidatie en Behandeling samen in ons behandelcentrum. Deze specialisten  hebben bij uitstek kennis van de ouder wordende mens en de gezondheidsklachten die hiermee gepaard kunnen gaan. Het behandelcentrum in Zwolle biedt een breed pakket aan ondersteuning waaronder observatie, revalidatie, consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding, informatie en advies. Onze specialisten werken niet alleen nauw samen met elkaar maar ook met uw huisarts, de thuiszorg, de (wijk)verpleging en met andere zorgverleners en instanties binnen en buiten Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, zoals casemanagers dementie en de gemeente Zwolle (WMO). We nemen deel aan externe multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op regionaal en/of landelijk niveau.

De disciplines

U kunt voor de volgende disciplines bij het behandelcentrum terecht:

Wie kan bij ons terecht?

Ouderen die in één van onze verpleeg- of verzorgingshuizen wonen en ouderen die revalideren en tijdelijk bij ons verblijven kunnen terecht bij het behandelcentrum. De logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut en specialist ouderengeneeskunde behandelen ook ouderen die thuis wonen.

Verschillende behandelvormen

Zoals hierboven vermeld, richt het behandelcentrum in Zwolle zich op verschillende vormen van behandeling. We maken onderscheid in:

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken. Neem dan contact op met ons behandelcentrum via telefoonnummer 038 – 457 43 21. Wij staan u graag te woord.

Wie zijn wij

Maak kennis met onze medewerkers.

Alle medewerkers

Contact

Behandelcentrum
Tel: 038-4574 321
E-mail: lefsec@zgijv.nl


 

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo