Home | Contact | Klachten

Klachten

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht probeert zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Onbedoeld kan het echter voorkomen dat u of uw naasten niet tevreden zijn over de manier waarop wij ons werk uitvoeren. Probeer uw onvrede te bespreken met de betrokken medewerker(s), een andere medewerker of de teamcoach. Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren!

U kunt uw klacht indienen door uw onvrede te bespreken met de betrokken zorgverlener. Meestal wordt in een gesprek het probleem opgelost. Soms lukt dit niet of voelt het ongemakkelijk om met de betrokken zorgverlener in gesprek te gaan. In deze gevallen kunt u uw klacht bespreken met de teamcoach of HBO-V-er van de afdeling. Deze contactgegevens zijn bekend op de afdeling en kunt u ook altijd opvragen via het servicepunt. Het servicepunt is bereikbaar op telefoonnummer 038-4574 574. Als u zelf uw klacht niet kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht indienen.

Klachtencommissie Signalis

Mocht u na deze gesprekken niet tevreden zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de externe klachtencommissie Signalis.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en twee andere zorgaanbieders in de regio, Driezorg en Viattence, hebben de behandeling van klachten gebundeld en ondergebracht bij een gezamenlijke klachtencommissie: Signalis. Daarmee wordt beoogd een efficiënte en kwalitatieve behandeling van klachten te waarborgen. Klachtencommissie Signalis heeft een eigen website, waarop u het reglement van de commissie kunt raadplegen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden op digitale wijze een klacht in de te dienen. 

Als een klacht uiteindelijk niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken door u te wenden tot de geschillencommissie (www.geschillencommissie.nl). Meer informatie hierover treft u ook aan in onze Algemene Voorwaarden.

 

Wendt u zich liever rechtstreeks tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris? Of biedt het gesprek met de zorgverlener of leidinggevende geen oplossing voor u? Neem dan contact op met Quasir. De coördinator is mevrouw L. de Boon. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-48 44 55 38. Het e-mailadres van Quasir is bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan samen met u zoeken naar een oplossing van het probleem.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo