Fam. Winkels wil graag weten:‘Wie zijn de consulenten Wonen, Zorg en Welzijn?’WillieLees het antwoord van Willie, onze zorgconsulent
De Esdoorn

Welkom bij de Esdoorn!

Zorglocatie de Esdoorn, onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, is te vinden aan de rand van de Zwolse wijk Dieze, één van de oudste wijken van Zwolle. De Esdoorn biedt wonen, zorg en welzijn aan 64 cliënten verzorgingshuiszorg en aan 19 cliënten verpleeghuiszorg.

Bekijk het hele aanbod van locatie de Esdoorn.

Neem de rondleiding

en proef onze sfeer

Neem direct contact op

Wonen

De Esdoorn is een modern zorggebouw met 64 appartementen en drie woningen voor verpleeghuiszorg. De appartementen kunnen naar eigen smaak worden ingericht, een aantal voorzieningen zijn al aanwezig. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze cliënten zich bij ons thuis voelen, is het mogelijk om gebruik te maken van een aantal aanvullende diensten, zoals het verzorgen van de was en tv- en telefoonaansluiting op de eigen kamer.

De drie woningen voor verpleeghuiszorg bevinden zich op de begane grond. Er zijn twee woningen met zes kamers en één met zeven kamers. Iedere cliënt heeft de beschikking over een eigen kamer. Op de begane grond van het gebouw zijn tevens de keuken, liften, restaurant Onder de Esdoorn, bibliotheek en kapsalon gevestigd. Iedere verdieping heeft een huiskamer waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten.

Begeleiding

Naast de verzorging in de appartementen, biedt de Esdoorn begeleiding in huiskamers. Hier worden cliënten met behoefte aan dagstructuur dagelijks, tussen 10:30 en 20:00 uur, individueel en groepsgewijs begeleid. In een aangepaste omgeving met ervaren medewerkers worden hier de leef- en belevingswereld van deze cliënten op een harmonieuze en professionele wijze in stand gehouden. De huiskamer kan ook als ontmoetingsruimte worden gezien. Het programma in de huiskamers kan verschillen, afhankelijk van de behoefte van de cliënten.

Zorg

De zorg binnen de Esdoorn sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving, wensen en behoeften van de mensen die bij ons wonen. Cliënten mogen zichzelf zijn, ook in deze fase van hun leven. Daarbij proberen wij zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en nemen wij zorg over daar waar dat noodzakelijk is en waar de zorgindicatie, het zorgzwaartepakket (ZZP) ruimte voor geeft. Ook familie of mantelzorgers dragen verantwoordelijkheid bij de zorgverlening. Bijvoorbeeld om de cliënt te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis.

Zorg op maat

Op de eerste dag van verblijf maakt de cliënt kennis met de medewerkers in de verzorging. De cliënt krijgt dan een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) toegewezen. De EVV-er maakt afspraken met de cliënt over de zorg en de inhoud van het zorgleefplan in relatie tot de indicatie. De wensen van de cliënt worden daarin zorgvuldig meegenomen en met hem besproken. Tevens kunnen de cliënt en direct betrokkenen bij deze EVV-er terecht met alle vragen en/of opmerkingen.

Voor verzorgingshuis cliënten van de Esdoorn is de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van een deel van het zorgleefplan, het deel dat betrekking heeft op eventuele aanvullende zorg, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of andere therapie. Het andere deel van het zorgleefplan voor deze cliënten valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Kort na opname is er een kennismaking met de specialist ouderengeneeskunde, de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger. Er vindt (meestal) een lichamelijk onderzoek plaats, de gezondheidsproblemen worden in kaart gebracht en in overleg met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger wordt behandeling ingesteld en worden verwijzingen naar de fysiotherapie, ergotherapie of logopedie doorgezet. Samen met het multidisciplinair team wordt daarna het zorgleefplan opgesteld. 

Welzijn

In samenwerking met vrijwilligers en studenten worden op locatie de Esdoorn allerlei activiteiten voor onze bewoners georganiseerd. Zoals muziek-, film- en zangavonden, maandelijkse uitstapjes en andere activiteiten zoals bingo, schaken, sjoelen en kaarten. Elke week ontvangen onze cliënten een welzijnsprogramma. De activiteiten vinden vooral plaats in de middag, in de multifunctionele ruimte en in de activiteitenruimtes Iris en Hortensia op de eerste verdieping. Voor cliënten die niet zelfstandig naar een activiteit kunnen komen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het mobiliteitsteam. Het mobiliteitsteam bestaat uit eerstejaars studenten van de opleiding Zorg en Welzijn van ROC Landstede. Sommige cliënten nemen niet actief deel aan een activiteit, maar vinden het fijn om erbij aanwezig te zijn en te genieten van wat er in hun directe omgeving gebeurt. Iedere cliënt is welkom bij de activiteiten!

Kerkdiensten

Cliënten van de Esdoorn kunnen via de uitzending op de kabelkrant van de Esdoorn, de kerkdienst volgen die in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt gehouden.

Geestelijke verzorging

Voor alle cliënten van de Esdoorn en hun naasten is geestelijke verzorging beschikbaar, ongeacht hun levensbeschouwing. De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kan, indien gewenst de cliënt bijstaan in het omgaan met vragen rondom de zin en betekenis van het leven. Cliënten kunt deelnemen aan verschillende gesprekskringen. Er is een Bijbelstudiekring en zogenaamde ‘vierkringen’, waarin diverse levensthema’s aan de orde komen. De vorm is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de betrokken cliënten. Het zingen van bekende geestelijke liederen en aandacht voor een Bijbelverhaal vormen vaste onderdelen.

Centrale vieringen

Elke vrijdag om 19:00 uur is er een weeksluiting waarin predikanten en kerkelijk werkers uit verschillende zwolse kerken voorgaan. Vijf keer per jaar organiseren deze kerken een gezamenlijke avondmaalsviering. Ook aan de christelijke feestdagen en andere gedenkdagen wordt aandacht besteed in een gezamenlijke viering.

De Esdoorn

Esdoornstraat 7
8021 WB Zwolle
038 - 457 4141
info@zgijv.nl

Laatste nieuws

Wetland Wonen en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tekenen serviceovereenkomst

Wonen naast een verzorgingshuis heeft zo zijn voordelen. Met die gedachte hebben Wetland Wonen en...

De Esdoorn
Alzheimer Café Zwolle

 In het seizoen 2019/2020 vinden weer maandelijkse bijeenkomsten plaats. 

O.a. Het Zonnehuis, De Esdoorn
Circus Alexander komt naar de Esdoorn

Op maandag 7 oktober a.s. strijkt Circus Alexander neer bij zorgcentrum de Esdoorn. Iedereen is...

De Esdoorn
Meer nieuws

Komende activiteiten

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo