De Esdoorn | Cliëntenraad

Cliëntenraad van de Esdoorn

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van de Esdoorn en hun familieleden en/of vertegenwoordigers. De cliëntenraad praat binnen de Esdoorn mee over de zorg en dienstverlening met als doel goede zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad dient als tolk, adviseur en waakhond en heeft wettelijke taken en bevoegdheden die geformuleerd zijn in de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen.

Samenstelling

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit een vertegenwoordiger van een cliënt van de Esdoorn en een aantal personen die de nodige affiniteit en betrokkenheid hebben met de ouderenzorg in het algemeen en met de Esdoorn in het bijzonder. De leden van de cliëntenraad zijn:

De heer R. Bouwknegt, voorzitter
Mevrouw P.C. van der Ree, secretaris
Mevrouw H. Kuiters, lid
De heer T. Postma, lid

Binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is tevens een Centrale Cliëntenraad, die alle bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht behorende locaties vertegenwoordigt naar de Raad van Bestuur. De heer Bouwknegt is namens de cliëntenraad van de Esdoorn tevens lid van de Centrale Cliëntenraad.

Adresgegevens

Cliëntenraad de Esdoorn
Esdoornstraat 7
8021 WB  Zwolle

Nieuwe leden gezocht!

Wat betekent een Cliëntenraad? Een Cliëntenraad (CR) kan samengesteld zijn uit cliënten en/of vertegenwoordigers alsmede andere geïnteresseerden. Samen zetten zij zich steeds weer in voor waardevolle, veilige en persoonlijke zorg voor kwetsbare cliënten. Zo is dit ook in de Esdoorn.
Op dit moment telt de CR vier leden. U begrijpt dat wij als CR van de Esdoorn actief op zoek zijn naar nieuwe leden die vanuit betrokkenheid van betekenis kunnen zijn voor de cliënten van de Esdoorn.

Voor vrijblijvende informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Roel Bouwknegt, voorzitter, telefoon 06 – 54 35 30 09 of e-mail roelbouwknegt@kpnmail.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo