De Esdoorn | Vrienden van

Stichting Vrienden van de Esdoorn

Doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan de bewoners van de Esdoorn en wil door middel van het werven van donateurs en het houden van acties middelen verzamelen om zo het welzijn van de bewoners te bevorderen. Zij doet dit door het mogelijk maken van aanschaf van materialen en het financieren van activiteiten welke niet uit andere subsidies betaald kunnen worden. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten ten behoeve van de stichting. Wel worden eventuele onkosten die worden gemaakt vergoed.

Samenvatting activiteiten in 2018

Ook dit jaar was er weer de zeer gewaardeerde jaarlijkse boottocht, nu naar Deventer. Kosten € 3545,50

Verder is de geluidsinstallatie uitgebreid met een headset (draadloze hoofdmicrofoon). Kosten € 486,06

De penningmeester zendt jaarlijks een brief naar de donateurs en contactadressen van de bewoners waarin hij verantwoording aflegt over haar activiteiten en waarin een oproep wordt gedaan om de stichting te steunen.

Informatie over de Vrienden van de Esdoorn leest u ook in onze folder.

Financiële verantwoording

In het jaaroverzicht 2018 vindt u de financiële verantwoording


Bestuurssamenstelling (01-01-2019)

De samenstelling van het bestuur:

K.C. Berghuis, voorzitter

J.H. Bredewold‐Esselink, secretaris

E.H. Brinkman, penningmeester

H.L. Plas, Algemeen adjunct

S. Hoffschult‐Visser, lid
 

Adresgegevens

Stichting Vrienden van de Esdoorn
Esdoornstraat 7
8021 WB  Zwolle
Kamer van Koophandel nummer: 41024890
Fiscaal nummer: 8019 94 317
Rekeningnummer: NL74 INGB 0692 0308 32

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo