De Esdoorn | Vrienden van

Stichting Vrienden van de Esdoorn

Doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan de bewoners van de Esdoorn en wil door middel van het werven van donateurs en het houden van acties middelen verzamelen om zo het welzijn van de bewoners te bevorderen.
Zij doet dit door het mogelijk maken van aanschaf van materialen en het financieren van activiteiten welke niet uit andere subsidies betaald kunnen worden.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten ten behoeve van de stichting. Wel worden eventuele onkosten die worden gemaakt vergoed.

Samenvatting activiteiten in 2017

Voor het verbeteren van het leefklimaat is in 2017 een bedrag van € 2850,-- ter beschikking gesteld. Hiervoor zijn diverse schilderijen/posters gekocht die in de huiskamer en gangen geplaatst zijn.
De jaarlijkse boottocht, die ook weer voor 2018 op het programma staat, was weer een groot succes. Kosten € 3435,05.
Verder is een piano aangeschaft voor de begeleiding van de zang. Kosten € 1870,--.
Ten behoeve van de geluidsinstallatie is een headset gekocht. Kosten 911,13.
Een aantal aanpassingen aan de duo-fiets. Kosten € 926,57.
In maart hebben we voor de laatste keer een rommelmarkt gehouden. De hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt, de mogelijkheid om de spullen te verzamelen en de toch geringe opbrengst heeft ons doen besluiten met deze activiteit te stoppen.
Verder zendt de penningmeester van de stichting jaarlijks een brief naar de donateurs en contactadressen van de bewoners waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en waarin een oproep wordt gedaan om de stichting te steunen.
Informatie over de Vrienden van de Esdoorn leest u ook in onze folder.

Financiële verantwoording

In het jaaroverzicht 2017 en de balans 2017 vindt u de financiële verantwoording.

Bestuurssamenstelling (01-01-2018)

De samenstelling van het bestuur:
K.C. Berghuis, voorzitter
J.H. Bredewold-Esselink, secretaris
E.H. Brinkman, penningmeester
H.L. Plas,  Algemeen adjunct

In 2017 zijn de bestuursleden de heren Gorselink en Van den Berg helaas overleden.

Adresgegevens

Stichting Vrienden van de Esdoorn
Esdoornstraat 7
8021 WB  Zwolle
Kamer van Koophandel nummer: 41024890
Fiscaal nummer: 8019 94 317
Rekeningnummer: NL74 INGB 0692 0308 32

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo