Mevrouw Jansen wil graag weten:‘Kan ik mijn eigen huisarts behouden?’ErikLees het antwoord van Erik, onze zorgconsulent
De Hoekstee

Welkom bij de Hoekstee! 

Zorglocatie de Hoekstee is een onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De unieke huiselijke locatie is te vinden in het gezellige stadje Ommen. De Hoekstee biedt zorg aan cliënten met dementie, met een passend zorgzwaartepakket. De locatie is in alle kwaliteitsfacetten van zorgverlening en medische behandeling ingericht als levensfase-bestendige locatie. 

Zorg binnen de Hoekstee

Binnen de Hoekstee is veel aandacht voor kleinschalige zorg. Cliënten die bij ons wonen, leven zo normaal mogelijk met elkaar in een huishoudelijke omgeving en kunnen zelf (met ondersteuning) hun dagelijkse leven inrichten. Kenmerkend voor de Hoekstee is de centraal gelegen keuken waarin onze kok dagelijks de maaltijd bereidt. Cliënten mogen daarbij helpen, maar de keuken is vooral ook een gezellige ontmoetingsplek voor cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers.

De Hoekstee biedt verschillende belevingsgerichte loopcircuits, zowel binnen als buiten. Daarnaast beschikt de locatie over een tuin die volledig is afgestemd op de beleving van de cliënt. Een plek waar hij op een actieve en genietende wijze kan verblijven. Cliënten beschikken over een eenpersoonskamer waarin een vaste kast en een bed met nachtkastje aanwezig zijn. Verder is de inrichting van de kamer (na afstemming met onze medewerkers) geheel vrij. Wij vinden het belangrijk dat de eigen woonsfeer ook binnen de Hoekstee teruggevonden wordt. 

Activiteiten en dagbesteding

Naast de gebruikelijk aandacht en zorg biedt de Hoekstee veel aandacht aan wonen en welzijn door middel van inloopactiviteiten van verenigingen. Cliënten kunnen aanschuiven bij verenigingen binnen de Hoekstee. Diverse activiteiten sluiten zoveel als mogelijk aan bij de interesses en mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast biedt de Hoekstee dagbesteding in dagbestedingsruimte "Aan de Vecht".

Contact

Hebt u vragen over ons aanbod of wilt u een afspraak maken voor meer informatie of een rondleiding? Neemt u dan contact op met één van onze consulenten. Zij staan u graag te woord!

Neem de rondleiding

en proef onze sfeer

Neem direct contact op

Wonen

Binnen de Hoekstee is er veel aandacht voor kleinschalige zorg. De cliënten die hier wonen, leven zo normaal mogelijk met elkaar in een huiselijke omgeving en kunnen zelf (met ondersteuning) hun dagelijks leven inrichten. Alle cliënten beschikken over een eenpersoonskamer met een vaste kast en een bed met nachtkastje. De kamer mag door de cliënt zelf ingericht worden. We vinden het van belang dat de eigen woonsfeer teruggevonden wordt op de kamer. De medewerkers houden in de gaten of er voldoende ruimte is om te manoeuvreren met een rolstoel of hulpmiddelen, zoals als een tillift. Omdat we het belangrijk vinden dat een cliënt zich bij ons thuis voelt, is het mogelijk om gebruik te maken van een aantal aanvullende diensten, zoals het verzorgen van de was en telefoonaansluiting op de eigen kamer

De keuken: de centrale ontmoetingsplek!

Kenmerkend voor de Hoekstee is de keuken waarin een kok dagelijks de maaltijd bereidt. Bewoners die dit leuk vinden kunnen hierbij helpen. De keuken is ook een gezellige ontmoetingsplek voor cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers.

Belevingsgerichte loopcircuits

De Hoekstee heeft verschillende belevingsgerichte loopcircuits, zowel binnen als buiten. De tuin is volledig afgestemd op de beleving van de cliënt. De kapschuur die in 2015 gebouwd is, biedt extra beschutting en hierin kan tevens het gereedschap veilig en netjes opgeborgen worden. De tuin van de Hoekstee is een prachtige plek voor cliënten om actief bezig te zijn, maar ook om te rusten en te genieten.

 

Zorg

De zorg binnen de Hoekstee sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving, wensen en behoeften van de mensen die bij ons wonen. Cliënten mogen zichzelf zijn, ook in deze fase van hun leven. Daarbij proberen wij zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en nemen wij zorg over daar waar dat noodzakelijk is en waar de zorgindicatie, het zorgzwaartepakket (ZZP), ruimte voor geeft. Ook familie of mantelzorgers dragen verantwoordelijkheid bij de zorgverlening. Bijvoorbeeld om de cliënt te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis.

Zorg op maat

Binnen de Hoekstee staan wij voor persoonlijke zorg. Op de eerste dag van verblijf maakt de cliënt kennis met de medewerkers in de verzorging op de wooneenheid. De cliënt krijgt dan een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) toegewezen. De EVV-er maakt afspraken met de cliënt over de zorg en de inhoud van het zorgleefplan in relatie tot de indicatie. De wensen van de cliënt worden daarin zorgvuldig meegenomen en met hem besproken. Tevens kunnen de cliënt en direct betrokkenen bij de EVV-er terecht met alle vragen en wensen.

De medewerkers, en natuurlijk ook de mantelzorgers, zijn onderdeel van het dagelijkse leven van de cliënt en sluiten, in de ondersteuning en zorg die zij verlenen, zoveel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de cliënt.

Specialist Ouderengeneeskunde

De medische zorg in de Hoekstee wordt geboden door de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde neemt de zorg van de huisarts over. Kort na de opname is er een kennismaking met de cliënt. Tijdens de kennismaking vindt er (meestal) een lichamelijk onderzoek plaats en de gezondheidsproblemen worden in kaart gebracht. In overleg met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger wordt de behandeling ingesteld. Voor cliënten in de Hoekstee is de medicatieverstrekking georganiseerd in samenwerking met de Ommer Apotheek.

Welzijn

In de Hoekstee wordt veel aandacht geschonken aan wonen en welzijn. De diverse activiteiten sluiten zoveel als mogelijk aan bij de interesses en mogelijkheden van onze cliënten.

Levensboek

In de Hoekstee wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het levensboek. Het levensboek is een naslagwerk dat belangrijke persoonskenmerken, sociale relaties, levensfasen en gebeurtenissen uit het leven van de cliënt weergeeft. Het kan daarbij gaan om geschreven teksten, maar ook ander materiaal is van groot belang. Zoals foto’s, krantenknipsels, ansichtkaarten, prenten, diploma's en aankondigingen van geboorte, huwelijk en jubileum. Thema’s die in het levensboek vastgelegd kunnen worden zijn het gezin van herkomst, de ouderlijke woning, school, werk, vrijetijdsbesteding, gewoontes, liefde, vriendschap, huwelijk, eigen gezin, persoonlijkheid en de sociale omgeving. Het levensboek vertelt veel over het persoonlijke verhaal van de cliënt. Als ervoor gekozen wordt om een levensboek samen te stellen, dan bieden wij de cliënt, familie en mantelzorgers graag de benodigde ondersteuning.

Activiteiten

Naast de inloopactiviteiten is er binnen de Hoekstee een verenigingsleven opgezet. Met inloopactiviteiten worden activiteiten bedoeld die cliënten vrijblijvend kunnen bezoeken. Ervaren van gezelligheid, plezier en ontspanning staan bij deze activiteiten centraal. Ook familieleden of mantelzorgers zijn bij de inloopactiviteiten van harte welkom om mee te doen. Het verenigingsleven binnen de Hoekstee, vaak gevormd door een gedeelde interesse van meerdere cliënten, is volop in ontwikkeling. Een verenigingsleven biedt herkenning en sluit aan bij de vroegere levensstijl van de cliënten. Het komt dichtbij het dagelijks leven van iedereen. Zoals men thuis lid was van een vereniging, kan de cliënt ook lid worden van verenigingen binnen de woonomgeving van de Hoekstee. Het voortzetten van hobby’s (of vereenvoudigde vormen daarvan) en het zoeken naar nieuwe activiteiten waar men plezier aan beleeft, is erg belangrijk. Om de cliënten daarin goed te kunnen begeleiden, vinden deze plaats in kleine groepen. Het activiteitenaanbod in de Hoekstee is zeer uitgebreid en er is voor ieder wat wils.

Ook individueel bieden wij activiteiten aan. Dit zijn activiteiten die voortkomen uit een specifieke vraag van een cliënt. Denkt u bijvoorbeeld aan iemand die erg kan genieten van geuren, muziek, een handmassage (activeren van zintuigen), het verzorgen van dieren, het voorlezen uit een boek of het verrichten van tuinwerkzaamheden.

Kapper en pedicure

Voor een bezoek van de kapper kan de cliënt een afspraak maken met Kapsalon Kreatief. De kapper komt dan naar de Hoekstee. Het aanhouden van de eigen kapper kan natuurlijk ook, echter de begeleiding daar naartoe zal door de mantelzorger geregeld moeten worden.

Wekelijks is een pedicure in de Hoekstee aanwezig. Als u met haar een afspraak wilt maken, kunt u dit doorgeven aan een van de medewerkers van de Hoekstee.

Geestelijke verzorging

Ieder mens is bezig met zingeving. Dat kan direct met een geloof te maken hebben, maar is niet noodzakelijk. Onze geestelijk verzorger staat open voor ieders levensbeschouwing en kan helpen de eigen zingeving te zoeken en te ontdekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

Geestelijke zorg is samen op zoek gaan naar betekenis en zin. Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, kunnen vragen naar boven komen waar men anders wellicht minder mee bezig is. De geestelijk verzorger kan helpen door goed te luisteren en belangrijke vragen te stellen. Hierdoor kan men wellicht weer ‘op verhaal komen’. Met een zekere regelmaat komt de geestelijk verzorger tevens in de huiskamers van de Hoekstee langs voor een gespreksgroep, aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers en hun interesses.

Kerkbezoek

Veel cliënten waren gewend levensbeschouwelijke activiteiten te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de kerk of het deelnemen aan een mannen- of vrouwenvereniging. Met het oog op de levensgeschiedenis van de cliënt willen we hier met onze activiteiten graag op aansluiten. Iedere week is er op donderdagochtend en op zondagochtend een aangepaste viering in de Hoekstee. Verder is er op donderdagavond een zangdienst. Deze zangdienst is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Ommen. Familieleden en mantelzorgers worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de diensten waar de cliënt naartoe gaat. Diegene die daarvoor belangstelling heeft, heeft ook de mogelijkheid zondag een kerkdienst op televisie mee te vieren.

De Hoekstee

Hessel Mulertstraat 20
7731 CL Ommen
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Laatste nieuws

Alzheimer Café Zwolle

 In het seizoen 2019/2020 vinden weer maandelijkse bijeenkomsten plaats. 

O.a. Het Zonnehuis, De Esdoorn
Burgemeester doet vrijwilligerswerk bij De Hoekstee

Op 9 maart hadden de bewoners van woonzorgcentrum De Hoekstee een nieuwe vrijwilliger: Hans...

De Hoekstee
Beleef de zorg in Ommen

Op 17 maart bent u van 11.00 tot 15.00 uur harte welkom bij de open dag van De Hoekstee...

De Hoekstee
Meer nieuws

Komende activiteiten

De activiteiten op deze locatie worden uitsluitend aan cliënten aangeboden.
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo