De Hoekstee | Cliëntenraad

Cliëntenraad van de Hoekstee

De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, dat alle cliënten van de Hoekstee vertegenwoordigt. Het doel van de cliëntenraad is bij te dragen aan het goed functioneren van de Hoekstee in al haar doelstellingen. Belangrijk daarbij is het behartigen van de belangen van de cliënten. Hierbij gaat het vooral om een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorgverlening en het woon- en leefklimaat. De cliëntenraad heeft wettelijke taken en bevoegdheden die geformuleerd zijn in de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen.

Samenstelling

In de cliëntenraad hebben contactpersonen (familieleden of relaties) van cliënten van de Hoekstee zitting. De cliëntenraad bestaat uit:

De heer R. Masselink, voorzitter
Mevrouw M. Beniers-Meijer
Mevrouw A. Exel
Mevrouw D. van der Kamp
Mevrouw A. Pot-Vosjan
De heer H. Timmerman

Binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is tevens een Centrale Cliëntenraad, die alle bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht behorende locaties vertegenwoordigt naar de Raad van Bestuur. De voorzitter van de cliëntenraad van de Hoekstee neemt tevens deel aan de Centrale Cliëntenraad.

Adresgegevens

Cliëntenraad de Hoekstee
Hessel Mulertstraat 20
7731 CL  Ommen

U kunt de voorzitter van de cliëntenraad tevens per e-mail bereiken via cr.hoekstee@zgijv.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo