Koos wil graag weten:‘Op hoeveel uur zorg heb ik recht wanneer ik woon in een locatie van ZGIJV?’ErikLees het antwoord van Erik, onze zorgconsulent
De Riethorst

Welkom bij de Riethorst!

De Riethorst, onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, is gevestigd binnen woonzorgcentrum Rivierenhof in de Aa-landen in Zwolle. De Aa-landen is een geliefde woonwijk met goede voorzieningen voor jong en oud. De Riethorst heeft ruime huiskamers en uitsluitend eenpersoonskamers. Wij stimuleren de cliënt om van de eenpersoonskamer zoveel mogelijk een eigen geliefde en vertrouwde woonomgeving te maken. Bijvoorbeeld door eigen meubels of andere dierbare spullen mee te brengen, zoals het oude dressoir waar de zondagse kopjes in staan, het schilderij aan de muur uit het ouderlijk huis of de foto’s van de (klein)kinderen.

De binnentuin biedt de cliënt de mogelijkheid om bij mooi weer lekker buiten te zitten en deel te nemen aan tuinactiviteiten.

Bekijk het hele aanbod van locatie de Riethorst.

Neem de rondleiding

en proef onze sfeer

Neem direct contact op

Wonen

Binnen de Riethorst is veel aandacht voor kleinschalige zorg. Dit is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving. De cliënten die hier verblijven leven zo normaal mogelijk met elkaar en kunnen zelf (met ondersteuning) hun dagelijks leven inrichten. De medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn onderdeel van dit dagelijks leven en sluiten, in de ondersteuning en zorg die zij verlenen, zoveel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de cliënt. Naast de gebruikelijke aandacht voor zorg, wordt er dan ook veel aandacht geschonken aan wonen en welzijn. De diverse activiteiten sluiten zoveel als mogelijk aan bij de interesses en mogelijkheden van de cliënten.

De Riethorst is gebouwd in een carrévorm met in het midden een mooie binnentuin. Opvallend zijn de speels vormgegeven huiskamers en het interieur in sfeerverrijkende warme kleuren. Vanaf de eigen kamers is de huiskamer eenvoudig te bereiken evenals het loopcircuit en de terrassen rond de binnentuin. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat het voor de cliënt voelt als thuis, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal aanvullende diensten, zoals het verzorgen van de was en tv- en telefoonaansluiting op de eigen kamer.

Zorg

De zorg binnen de Riethorst sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving, wensen en behoeften van de mensen die bij ons wonen. Cliënten mogen zichzelf zijn, ook in deze fase van hun leven. Daarbij proberen wij zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en nemen wij zorg over daar waar dat noodzakelijk is en waar de zorgindicatie, het zorgzwaartepakket (ZZP), ruimte voor geeft. Ook familie of mantelzorgers dragen verantwoordelijkheid bij de zorgverlening. Bijvoorbeeld om de cliënt te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis.

Zorg op maat

Binnen de Riethorst staan wij voor persoonlijke zorg. Op de eerste dag maakt de cliënt kennis met de medewerkers in de verzorging op de wooneenheid. De cliënt krijgt dan een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) toegewezen. Hij of zij maakt afspraken met de cliënt over de zorg en de inhoud van het zorgleefplan in relatie tot de indicatie. De wensen van de cliënt worden daarin zorgvuldig meegenomen en met hem besproken. Tevens kunnen de cliënt en direct betrokkenen bij de EVV-er terecht met alle vragen en wensen.

Medische zorg

De medische zorg in de Riethorst wordt geboden door de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde neemt de zorg van de huisarts over. Kort na opname is er een kennismaking met de cliënt. Er vindt (meestal) een lichamelijk onderzoek plaats, de gezondheidsproblemen worden in kaart gebracht en in overleg met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger wordt behandeling ingesteld en worden zo nodig verwijzingen naar de fysiotherapie, ergotherapie of logopedie doorgezet. Samen met het multidisciplinair team wordt daarna het zorgleefplan opgesteld.

Cliënten in de Riethorst kunnen daarnaast rekenen op tandheelkundige hulp. We hopen voor de ondersteunende begeleiding bij een consult een beroep op de mantelzorger te mogen doen.

Thuiszorg

Met hulp van thuiszorg is het mogelijk om zo lang mogelijk in de eigen, vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. De zorg bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp.

Welzijn

Het activiteitenaanbod in de Riethorst is zeer uitgebreid en er is voor ieder wat wils. Er zijn groepsactiviteiten die voor alle cliënten toegankelijk zijn en waar wordt ingespeeld op de gezamenlijke interesses of behoeftes. Voorbeelden zijn bewegen voor ouderen, zangactiviteit, kook- en bakactiviteiten en er wordt op verschillende manieren gewerkt met muziek. Daarnaast zijn er grote themagerichte activiteiten zoals het zomeravondconcert, de kerstviering, diverse uitstapjes en optredens.

Er is ook ruimte voor activiteiten op maat. Dit zijn individuele activiteiten die voortkomen uit een specifieke hulpvraag van een cliënt. Hierbij kan worden gedacht aan iemand die erg kan genieten van geuren, muziek, handmassage (activeren van zintuigen), wandelen of bijvoorbeeld een spelletje doen.

Pedicure en kapper

In de Riethorst vinden we het belangrijk dat de cliënten naar een kapper of pedicure kunnen. Wekelijks zijn een pedicure en een kapper in de Riethorst aanwezig. Als u een afspraak wilt maken, kunt u dit doorgeven aan één van de medewerkers van de Riethorst. Er kan een beroep worden gedaan op de mantelzorger, om de cliënt naar deze afspraak te begeleiden.

Geestelijke verzorging

Ieder mens is bezig met zingeving. Dat kan direct met een geloof te maken hebben, maar het hoeft niet. De geestelijk verzorger staat open voor ieders levensbeschouwing en kan helpen de eigen zingeving te zoeken en te ontdekken. Geestelijke verzorging is er daarmee voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Geestelijke zorg is samen op zoek gaan naar betekenis en zin. Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, kunnen vragen naar boven komen waar men anders wellicht minder mee bezig is. De geestelijk verzorger kan dan helpen door goed te luisteren en belangrijke vragen te stellen. Hierdoor kan men wellicht weer ‘op verhaal komen’.

Kerkbezoek

Binnen de Riethorst bestaat de mogelijkheid om de kerkdienst in de theaterzaal van de Rivierenhof te bezoeken. Deze wordt om de week gehouden. Wel vragen wij hierin een rol van de familie, bijvoorbeeld om als begeleiding mee te gaan. Daarnaast wordt op zondag, met diegene die daarvoor belangstelling heeft, een kerkdienst op TV meegevierd.

De Riethorst

Zijpe 4
8032 HX Zwolle
038 - 457 4574
info@zgijv.nl

Laatste nieuws

Verpleeghuis De Riethorst bestaat 15 jaar

Verpleeghuis De Riethorst, onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, vierde haar 15-jarig bestaan....

De Riethorst
Alzheimer Café Zwolle

 In het seizoen 2019/2020 vinden weer maandelijkse bijeenkomsten plaats. 

O.a. Het Zonnehuis, De Esdoorn
Zorgverlening Het Baken, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: samen voor betere zorg

Zorgverlening Het Baken, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht slaan de handen ineen voor het...

O.a. Het Zonnehuis, De Esdoorn
Meer nieuws

Komende activiteiten

De activiteiten op deze locatie worden uitsluitend aan cliënten aangeboden.
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo