De Riethorst | Aanbod | Geestelijke verzorging
Terug naar Aanbod

Geestelijke verzorging

Op iedere locatie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is een geestelijk verzorger aanwezig. De geestelijk verzorger staat cliënten bij in hun levensbeschouwelijke oriëntatie en zoekt samen met cliënten naar wat voor hen betekenis heeft en tot steun kan zijn. Ook in de laatste levensfase kan de geestelijk verzorger worden betrokken en eventueel een afscheidsritueel verzorgen. De geestelijk verzorger staat open voor mensen met allerlei levensovertuigingen, de persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd. Lees meer over onze geestelijke verzorging.

Herdenkingsbijeenkomsten

Een aantal keren per jaar vinden op diverse locaties herdenkingsbijeenkomsten plaats. Familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers halen herinneringen op en herdenken samen hun overleden dierbaren.

Ethiek

Soms stelt het leven ons voor lastige keuzes en rijst de vraag: waar doen wij nu goed aan? In de zorg spreken we dan van een ethisch dilemma en zoeken we naar het beste antwoord in de gegeven omstandigheden. Niet altijd gaat het om kwesties van dood en leven, zoals reanimatie en euthanasie, maar wel om zaken die vragen om bezinning en weging. De geestelijk verzorger van het Zonnehuis is voorzitter van de Stuurgroep Ethiek van ZGIJV. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor ethisch/moreel beraad.

Op al onze locaties vindt u de folder “Hoe gaat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht om met ethische aangelegenheden” met meer informatie. 

Esther Brinkman

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Esther, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Esther

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo