De Riethorst | Cliëntenraad

Cliëntenraad van de Riethorst

De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, dat alle cliënten van de Riethorst vertegenwoordigt. Het doel van de cliëntenraad is bij te dragen aan het goed functioneren van de instelling in al haar doelstellingen. Belangrijk daarbij is het behartigen van de belangen van de cliënten. Hierbij gaat het vooral om het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van zorgverlening en het woon- en leefklimaat. De cliëntenraad heeft wettelijke taken en bevoegdheden die geformuleerd zijn in de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen.

Samenstelling

In de cliëntenraad hebben contactpersonen (familieleden of relaties) van cliënten van de Riethorst zitting. De cliëntenraad bestaat uit:

Mevrouw J.A. Nijland, voorzitter
Mevrouw H.J. Enter-Boxma
De heer E.C. van Beek
De heer P. de Heus
De heer G.J. Raidt

Binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is tevens een Centrale Cliëntenraad, die alle bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht behorende locaties vertegenwoordigt naar de Raad van Bestuur. De voorzitter van de cliëntenraad van de Riethorst neemt tevens deel aan de Centrale Cliëntenraad.

Adresgegevens

Cliëntenraad de Riethorst
Zijpe 4
8032 HX  Zwolle

U kunt de voorzitter van de cliëntenraad tevens per e-mail bereiken via tineke.nyland@home.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo