De Riethorst | Vrienden van

Stichting Vrienden van de Riethorst

Stichting Vrienden van de Riethorst heeft tot doel het verwerven van middelen ten behoeve van de financiering van niet op andere wijze gedekte uitgaven voor recreatie, ontspanning en bijzondere activiteiten en voorzieningen voor bewoners van de Riethorst. Dit in de meest ruime zin. Het beleid van het stichtingsbestuur is de eerstkomende tijd voornamelijk gericht op het verwerven van vermogen. Daarnaast zal de aandacht van het bestuur uitgaan naar de verzoeken om een financiële bijdrage voor bijzondere activiteiten en voorzieningen. Meer informatie leest u in ons beleidsplan, het overzicht van de activiteiten in 2018 en het financieel verslag 2018 en begroting 2019.

Bestuurssamenstelling

D.Y. (Dick) Algra, voorzitter
J.H.M. (Hanneke) Scholten, secretaris
W.M.J. (Willemien) Poppe-van den Beld, penningmeester
A. (Aly) Bello, bestuurslid
S.G. (Simone) Toby, bestuurslid

Adresgegevens

Stichting Vrienden van de Riethorst
Zijpe 4
8032 HX  Zwolle
Fiscaal nummer: 8520 49 316
Kamer van Koophandel nummer: 56268254
Rekeningnummer: NL05 RABO 0177 8351 09
E-mail: hannekescholten@hotmail.com

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo