Het Zonnehuis | Aanbod | Observatie cognitie
Terug naar Aanbod

Observatie cognitie

Aangeboden bij:

Wij bieden zorg voor en behandeling van ouderen die in meer of mindere mate verward zijn en waarvan de zorgvraag onduidelijk is. In het Zonnehuis wordt de zorg voor deze cliënten verleend op de Dorpenbuurt, op de Hamingen- en de Zalkstraat. Op beide straten is de mogelijkheid aanwezig voor het creëren van een veilige woonomgeving doordat maatregelen toegepast kunnen worden vanuit de Wet BOPZ of de WGBO. Dit houdt in dat cliënten die het nodig hebben, de veiligheid krijgen aangeboden van een gesloten afdeling. Cliënten die deze veiligheid niet nodig hebben, krijgen indien gewenst een eigen sleutel in beheer zodat ze van de straat of buurt af kunnen.

Observatie

De observatie is bedoeld voor ouderen met cognitieve stoornissen door somatische, neurologische of psychische oorzaken met het accent op geheugenstoornissen, stemming en gedragsproblemen. De zorgvraag kan samengaan met een revalidatievraag. Er is een enthousiast team beschikbaar dat de cliënt ondersteunt waar het nodig is. Het voordeel van het specifieke zorgaanbod zijn de kennis en kunde van de verschillende zorg- en hulpverleners. Er kan, soms met verwijzing van een arts, een beroep worden gedaan op verschillende disciplines met ieder hun eigen deskundigheid. Daarnaast zijn er specialisten beschikbaar zoals een geriater, neuroloog, oogarts en een internist.

Opname

Een cliënt wordt opgenomen met een observatie- en/of een revalidatievraag. Afhankelijk hiervan zijn twee zorgpaden:

1. Opname met een Wet landurige zorg indicatie

Een cliënt wordt opgenomen met een ZZP-indicatie. De opname wordt vergoed vanuit de Wlz. Door observatie wordt de zorgvraag van de cliënt zo helder mogelijk in kaart gebracht. Het aantal behandeluren is afhankelijk van het zorgzwaartepakket waarmee de cliënt wordt opgenomen. De zorgvraag kan zijn:

  • Diagnostiek
  • Duidelijkheid krijgen over psychisch functioneren en mogelijke onderliggende lichamelijke problemen
  • Instellen op medicatie of medicatiesanering
  • Behandeling van delier of depressie
  • Kortdurende behandeling, reactivering of geriatrische revalidatie
  • Advies passende zorg-/woonsituatie

2. Opname met een GRZ-indicatie

De zorg rond de cliënt wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De cliënt heeft een tijdelijke indicatie voor geriatische revalidatie zorg (GRZ). Als de cliënt op de Hamingen- of Zalkstraat wordt opgenomen, is er naast de revalidatievraag vaak ook sprake van cognitieve problemen.

De doelstelling zal altijd zijn om terug te keren naar huis. De verschillende specialismen werken samen om dit mogelijk te maken. In het behandelverloop zal duidelijk worden of terugkeer naar huis mogelijk is. Mocht terugkeer naar huis niet mogelijk zijn, dan wordt er altijd een woonadvies afgegeven. De richtlijn met betrekking tot de duur van de opname zal de voorlopige ontslagdatum zijn (VOD), een datum die bij opname al bekend is.

Vervolg

Als de observatieperiode is afgerond, het familiegesprek heeft plaatsgevonden en zo nodig de indicatie rond is, volgt er een overdracht. Mochten er in de thuissituatie voorzieningen nodig zijn, dan worden die zoveel mogelijk voor ontslag aangevraagd en gerealiseerd. De consulent zorgt voor de indicatieaanvraag en zo nodig voor plaatsing op een wachtlijst van de toekomstige woonvorm. Ook zorgt de consulent, indien nodig voor de aanvraag voor thuiszorg of dagbesteding.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met één van onze consulenten. Zij staan u graag te woord!

Willie van Dooren

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Willie, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Willie

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo