Het Zonnehuis | Aanbod | Verpleeghuis PG zorg (psychogeriatrie)
Terug naar Aanbod

Verpleeghuis PG zorg (psychogeriatrie)

Wanneer iemand te maken krijgt met ernstige geheugenstoornissen en mogelijk gedragsproblemen waardoor het zelfstandig wonen, thuis of in een verzorgingshuis, niet langer wenselijk of verantwoord is, volgt veelal opname op een verpleeghuisafdeling PG (Psychogeriatrie). Op de verpleeghuisafdelingen van het Zonnehuis, de Riethorst, de Esdoorn en de Hoekstee wonen veelal ouderen waarbij verschillende vormen van dementie, zoals alzheimer, een veel voorkomende oorzaak van opname is.

Wij bieden onze cliënten in een beschermde woonomgeving de begeleiding en behandeling die passend is bij hun zorgvraag. Dit doen wij met een deskundig team. Samen en in goed overleg wordt voor iedere cliënt een individueel zorgplan opgesteld en worden de zorgafspraken door de verschillende specialisten, ieder op hun eigen vakgebied uitgevoerd.

Indicatie

Om voor een verblijf in aanmerking te komen moet de cliënt beschikken over een indicatie, een zorgzwaartepakket (ZZP), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor de verpleeghuisafdeling PG is dat ZZP5 VV of ZZP7 VV.

Kosten

De kosten worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg. Cliënten betalen ook een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen, leeftijd en de gezinssituatie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Centraal administratie kantoor. Hier is ook een rekenmodule te vinden die een indicatie geeft van de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met één van onze consulenten. Zij helpen u graag!

Esther Brinkman

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Esther, onze zorgconsulent.

Neem contact op
met Esther

Vragen

Alle veelgestelde vragen
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo