Het Zonnehuis | Cliëntenraad

Cliëntenraad van het Zonnehuis

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van het Zonnehuis en hun familieleden en/of vertegenwoordigers. De cliëntenraad praat binnen het Zonnehuis mee over de zorg en dienstverlening met als doel goede zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad dient als tolk, adviseur en waakhond en heeft wettelijke taken en bevoegdheden die geformuleerd zijn in de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen.

Samenstelling

In de cliëntenraad hebben vertegenwoordigers van cliënten van het Zonnehuis zitting. De cliëntenraad van het Zonnehuis is tevens aanspreekpunt voor onze thuiszorg cliënten. Binnen de cliëntenraad is er rekening gehouden met een vertegenwoordiger van alle afdelingen. De cliëntenraad bestaat uit:

De heer R. Vogelzang, voorzitter
Mevrouw H. Bosman
Mevrouw G. Knol-Doornbos
Mevrouw N. Maatkamp-Nijhof
Mevrouw H. Peters-Folkerts
De heer C.H.D. Beckmann
De heer K.H. van Randeraat

Binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is tevens een Centrale Cliëntenraad, die alle bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht behorende locaties vertegenwoordigt naar de Raad van Bestuur. De voorzitter van de cliëntenraad van het Zonnehuis neemt tevens deel aan de Centrale Cliëntenraad.

Adresgegevens

Cliëntenraad het Zonnehuis
Nijenhuislaan 175
8043 WB  Zwolle

U kunt de voorzitter van de cliëntenraad tevens per e-mail bereiken via rvogelzang@vogelzangpartners.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo