Het Zonnehuis | Vrienden van

Stichting Vrienden van het Zonnehuis

Stichting Vrienden van het Zonnehuis is opgericht vanwege bezuinigingen in de ouderenzorg. De overheid betaalt alleen nog de elementaire zorg (men spreekt wel van 'bed, bad en brood'). Voor recreatie en ontspanning is steeds minder geld. Voor het welbevinden van de bewoners, die meestal een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben, is het heel belangrijk dat ze in beweging blijven en contacten met andere mensen onderhouden. De Stichting Vrienden van het Zonnehuis zamelt geld in om activiteiten op het gebied van recreatie en ontspanning voor de bewoners van het Zonnehuis te betalen. Zo zijn huifkartochten, Fietsjoe-ritten en muziekevenementen georganiseerd. Ook hebben de Vrienden van het Zonnehuis geholpen met de aanleg van wandelroutes, fitgym, een spel-o-theek en 'brain-trainers'. Elke euro wordt geheel besteed aan de bewoners van het Zonnehuis! In het jaarverslag 2015 vindt u de gehele verantwoording.

Vrienden worden?

De Stichting Vrienden van het Zonnehuis heeft al veel bereikt, maar er blijft geld nodig om de activiteiten elk jaar terug te laten komen en om extra projecten te realiseren. U kunt de vrienden steunen door donateur te worden van de Stichting Vrienden van het Zonnehuis. Dat kan op de volgende manieren:

Bestuurssamenstelling

A. (Albert) Ploeger, voorzitter
P. (Peter) van de Griendt, penningmeester
H. (Hans) Kars, secretaris
S. (Simone) Toby, bestuurslid
Vacature bestuurslid

Adresgegevens

Stichting Vrienden van het Zonnehuis 
Postbus 30036 
8003 CA  Zwolle 
Fiscaal nummer: 8134 96 718
E-mail: albertploeger@davo.nl

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo