Home | Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg vloeit direct voort uit de sociale relatie die de mantelzorger met de cliënt heeft. Mantelzorgers kunnen partners, ouders of kinderen, maar ook een ander familielid, vriend of kennis zijn. Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Mantelzorgers kiezen er niet direct voor om te zorgen voor een familielid of kennis. Veelal overkomt het de mantelzorgers, omdat ze een emotionele band hebben met de degene die zorg nodig heeft. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen en hebben voorafgaand (nog) geen emotionele band met cliënten.

Mantelzorg binnen zorgverlening

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zet zich in voor de kwaliteit van leven. Wij ondersteunen onze cliënten om zoveel mogelijk het leven te leiden zoals ze dat willen en gewend zijn. Wij vinden het van belang dat men daarbij de dingen kan doen die men, gelet op mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vindt. Het kan de kwaliteit van leven van cliënten ten goede komen, als de mantelzorger naast de professionele zorg een rol kan blijven spelen op een aanvaardbaar niveau. Dat wil zeggen: met het waarborgen van kwaliteit van zorg en zodanig dat mantelzorgers niet overbelast raken.

Zorg thuis of op locatie

Dit geldt in principe in dezelfde mate voor de zorgverlening aan huis als binnen de muren van onze locaties. In de praktijk maakt het zeker in de beleving van de cliënt en mantelzorger verschil of zorg verleend wordt in de thuissituatie of in onze locaties. De zorg thuis speelt zich uitsluitend af in het privédomein en de cliënt en mantelzorger hebben alle zeggenschap. Bij zorg met verblijf in één van onze locaties delen cliënten (onderdelen van) hun domein met anderen. Dit vraagt andere kaders (huisregels), maar in beide gebieden geldt dat de professionele hulpverlener in het domein van de cliënt komt en daarbij moet aansluiten.

Samen zorgen

Als uw naaste in een van onze locaties komt te wonen, vinden wij een nauwe samenwerking met u als mantelzorger vanzelfsprekend. Als familielid of naaste kent u uw naaste als geen ander. U weet wat zijn of haar leefwensen en behoeften zijn. Een nauwe samenwerking is niet alleen voor de zorg, maar juist ook voor het welbevinden van uw naaste van belang. Zodra uw naaste bij ons komt wonen is het voor hem of haar belangrijk om de relatie met u zoveel mogelijk voort te zetten zoals eerder thuis. Wij gaan graag met u in gesprek over het voorzetten van het leven zoals dit thuis was.

Mantelzorgverzekering

Als mantelzorger kan het voorkomen dat u door schade of ongeval aanspraak wilt maken op een verzekering. Gemeente Zwolle biedt aan alle vrijwilligers binnen haar gemeente de VNG Vrijwilligerspolis. De VNG Vrijwilligerspolis is tevens kosteloos beschikbaar gesteld voor mantelzorgers, waarbij zij recht hebben op de Vrijwilligers BasisPolis bestaande uit een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

Aangezien de hoofdlocatie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht binnen de gemeente Zwolle is gevestigd, kunnen mantelzorgers van zowel onze locaties in Zwolle als in Ommen terecht bij de Gemeente Zwolle voor de VNG Vrijwilligerspolis. Schades kunnen gemeld worden via het digitale aangifteformulier op de website van de Gemeente Zwolle. Op de website van Gemeente Zwolle vindt u tevens meer informatie over de VNG Vrijwilligerspolis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of tips over mantelzorg? Kijkt u dan eens op de website van Gemeente Zwolle of Gemeente Ommen.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo