Home | Organisatie | Kwaliteit & beleid

Kwaliteit en beleid

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is voortdurend bezig met het optimaliseren van alle processen om daardoor haar kwaliteit van zorgverlening verder te verbeteren. Uitgangspunt daarbij zijn steeds de wensen en behoeften van de cliënten. Kwaliteit betekent in dit verband vooral hard werken aan jezelf. Kwaliteitsbeleid staat niet op zichzelf, maar maakt integraal onderdeel uit van het algemene beleid. Zo is er voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency, het verlagen van het ziekteverzuim, het realiseren van een optimale bezetting en het voldoen aan wet- en regelgeving. Als randvoorwaarde hierbij geldt dat er een gemeenschappelijk kwaliteitsbewustzijn onder alle medewerkers en vrijwilligers bestaat.

Om structuur aan te brengen in bovenstaande activiteiten beschikt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen gesteld in het HKZ-certificatieschema sector Thuiszorg, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in 2007 het HKZ-certificaat behaald. Deze certificatie wordt jaarlijks onderworpen aan een evaluatie.

In het kader van kwaliteitsverbetering vinden cliëntwaarderingsonderzoeken plaats. Hieronder vindt u de samenvattingen van het cliënttevredenheidsonderzoek uit 2014 en 2015. De volledige rapportages kunt opvragen door een e-mail te sturen naar communicatie@zgijv.nl.

2015

Samenvatting CQ 2015
Bijlage Totaalscore Thuiszorg 2015

2014

Samenvatting CQ 2014

Jaarverslag

Ons jaarverslag met jaarrekening geeft een indruk van de verrichte werkzaamheden in 2016.

Onze kijk op de toekomst 2017-2018

Voor de inhoud van Onze kijk op de toekomst 2017-2018, "Blijvend verbinden vanuit het hart" klikt u hier.

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling per 31-12-2016.

Klokkenluidersregeling

Met de klokkenluidersregeling wordt bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht invulling gegeven aan het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling volgens de Zorgbrede Governancecode.

Integriteitscode

Binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is een integriteitscode van toepassing. Deze geldt als handvat voor de medewerkers, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en alle overige partijen die namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht optreden.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2018Website doorMotivo