Home | Organisatie | Kwaliteit

Kwaliteit

In het kwaliteitsvenster laten wij zien hoe wij werken aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. In negen thema’s hebben wij dit op een rij gezet. Een belangrijke leidraad voor ons kwaliteitsbeleid is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Meer informatie over het kwaliteitsvenster vindt u hier: filmpje kwaliteitskader verpleeghuiszorg, kwaliteitskader wijkverpleging en publieksversie kwaliteitskader verpleeghuiszorg. U vindt hier ook de laatste versie van ons kwaliteitsplan.

Waar je er als mens toe doet
Onder het motto ‘waar je er als mens toe doet’ verstaan we dat het welbevinden van de bewoner voorop staat. Ons werk doen we vanuit passie en met liefde, we staan in verbinding met elkaar. Met de bewoner, zijn of haar naaste, de vrijwilligers, de collega’s, de organisatie en de belanghebbenden buiten de organisatie. Het gaat ons om zien en gezien worden, waarbij we oog hebben voor het kleinste detail.

Kwaliteit komt tot stand in het echte contact van mens tot mens, of je nu professional of bewoner bent.

Mist u iets in ons kwaliteitsvenster of heeft u vragen hierover? Laat het ons dan weten via communicatie@zgijv.nl

Waardering en tevredenheid cliƫnten

Hoe tevreden zijn cliƫnten over onze zorg en ondersteuning?

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Hoe tevreden zijn onze medewerkers en vrijwilligers?

Personeelssamenstelling

Hoe zorgen wij voor een kwantitatief goede personeelssamenstelling?

Leren en groeien

Hoe houden we de zorg en ondersteuning goed, nu en in de toekomst?

Kwaliteit van zorg

Goede zorg is ook veilige zorg.

Veiligheid

Aan welke kwaliteitseisen voldoet Zonnehuisgroep IJssel-Vecht?

Locaties in beeld

Onze locaties in cijfers

Governance en medezeggenschap

Hoe waarborgen we goede zorg en ondersteuning?

Samenwerken in de regio

Samen sta je sterker

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo