Home | Organisatie | Kwaliteit | Leren en groeien

Leren en groeien

Wij zijn trots op de bijna 800 medewerkers van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Zij vormen het hart van onze organisatie. Met persoonlijke en deskundige zorg dragen zij iedere dag bij aan een hoge kwaliteit van zorg. Maar we zijn ook kritisch op de zaken die beter kunnen. We willen blijven leren, van elkaar en van anderen.

Leerplein
In 2017 is het Leerplein ingevoerd; een leermanagementsysteem dat alle leer- en ontwikkelactiviteiten per medewerker beheert, administreert en faciliteert. Het Leerplein biedt online toegang tot e-learning modules over uiteenlopende onderwerpen met zowel verplichte als niet verplichte lesstof.

Moreel beraad
Een spiegelgesprek of moreel beraad ondersteunt cliënten, familieleden en behandelaars. Het kan erop gericht zijn om een concreet antwoord te vinden op de vraag hoe te handelen in een bepaalde situatie. Het ondersteunt ook de samenwerking en de communicatie in het multidisciplinaire team en helpt bij de reflectie op het eigen professionele handelen. In 2018 worden meer medewerkers geschoold in de methodiek, om het spiegelgesprek vaker in te kunnen zetten bij complexe situaties.

Onderzoek en kennisontwikkeling
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een eigen wetenschapscommissie, waarin voorstellen voor onderzoek en opleidingsprojecten worden doorgesproken en teruggekoppeld.

In 2018 kwamen aan de orde:

Deze onderzoeken zijn in samenwerking met UNO (universitair netwerk ouderenzorg) uitgevoerd.

In 2018 is de voorbereiding gestart voor een mini-symposium dat vanaf jan 2019 ieder half jaar wordt georganiseerd. Bij dit symposium worden de resultaten van de onderzoeken die binnen ZGIJV zijn uitgevoerd gepresenteerd.

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht investeert in onderzoek en kennisontwikkeling in de langdurige zorg door deelname aan het Universitair netwerk ouderenzorg (UNO) met het VU medisch centrum.

We nemen deel aan een kwaliteitsprogramma van Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS.

We zijn deelnemer in het Zorgtrainingscentrum, een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties, onderwijsinstellingen (mbo en hbo), bedrijfsleven, zorgorganisaties en gemeenten en provincie.

Lerend Netwerk
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, het Baken in Elburg en Driezorg in Zwolle vormen met elkaar een lerend netwerk. De organisaties zijn ongeveer van dezelfde omvang en bieden voor een deel dezelfde diensten aan. Inmiddels is er op bestuurlijk en managementniveau regelmatig overleg. Uitgangspunt binnen het lerend netwerk, is dat op alle niveaus kennis wordt uitgewisseld.

Erkend leerbedrijf
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is een erkend leerbedrijf voor de opleidingen: (persoonlijk) begeleider specifieke doelgroepen, coördinator sport- en bewegingsagogie, facilitair leidinggevende, helpende Zorg en Welzijn, mbo-verpleegkundige, secretaresse, sport- en bewegingsleider, verzorgende IG, zelfstandig werkend kok. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt hierin samen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo