Home | Organisatie | Kwaliteit | Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling
Op 31 december 2018 werkten voor Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 853 medewerkers. De verdeling over de verschillende locaties en functies was als volgt:

Locatie Aantal
Zonnehuis 313
Esdoorn 91
Hoekstee 45
Venus 41
Riethorst 41
Voor meerdere locaties werkzaam:

1. coördinerend verpleegkundigen en HBO-verpleegkundigen
2. medewerkers behandelcentrum
3. flexpool (zorgmedewerkers)
4. ondersteuning (technische dienst, administratieve diensten, bestuur en management, stafmedewerkers, etc.)


 15
 82
 200
 91
 

In het behandelcentrum werken de volgende professionals:

Functie Aantal
Fysiotherapeuten 12
Ergotherapeuten 10
Logopedisten 6
Psychologen 5
Geestelijk verzorgers 4
Specialisten Ouderengeneeskunde 4
Ondersteuning (secretariaat en dergelijke) 15

Er waren op 31 december 2018 9 openstaande vacatures, namelijk die van bestuurssecretaris, manager bedrijfsvoering, verpleegkundigen, verzorgenden en wijkverpleegkundigen.

Leerlingen en stagiaires in 2018

Leerlingen en stagiaires

In 2018 leidde Zonnehuisgroep IJssel-Vecht binnen de zorgfuncties medewerkers die een opleiding volgen op tot Verzorgende Individuele gezondheidszorg, verpleegkundige Niveau 4 of HBO-verpleegkundige. Daarnaast volgden 2 medewerkers de opleiding tot zelfstandig werkend kok. Verder deden 4 behandelaars en een manager een vervolgopleiding, deden 2 verpleegkundige de revalidatieopleiding en volgde 1 Verzorgende de opleiding counseling bij depressie en rouw.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bood aan ruim 80 stagiaires van verschillende functieniveaus een stageplek aan. Daarnaast liepen 2 studenten van de opleiding welzijn en 5 studenten van de opleiding Sport en Beweging stage bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkte daarbij samen met de volgende opleidingsinstituten en scholen:

Het landelijk gehanteerd quotum van 15% behaalt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ruimschoots. Voor schooljaar 2016-2017 is de norm voor BOL en BBL 45,56 FTE en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt 53.46 FTE stageplaatsen aan (bron Stagefonds ministerie VWS).

Inzetbaarheid
Het percentage inzetbaarheid medewerkers over heel 2018 was 93,9 %. Dat is iets hoger dan in 2017 maar daarmee blijft het aantal medewerkers dat afwezig was door ziekte nog relatief hoog. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een casemanager inzetbaarheid in dienst en werkt samen met Arbodienst Zorg voor de Zaak. Ieder jaar wordt de ‘maand van de vitaliteit’ georganiseerd voor de medewerkers. Met een breed scala aan activiteiten, workshops en inleidingen worden medewerkers gestimuleerd na te denken over hun eigen inzetbaarheid, vitaliteit en welbevinden. We hebben in 2018 ingezoomd op afdeling met een hoog verzuim om gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om de inzetbaarheid te vergroten.

Strategische personeelsplanning
Inmiddels werken we binnen onze organisatie met een tool die door bureau Dageraad is ontwikkeld voor de zorgbranche. Deze tool is o.a. door de samenwerking met Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tot stand gekomen. Deze tool geeft inzicht in onze personeelssamenstelling, onze in-door-uitstroom en de verdeling qua kwalificatieniveaus. Deze gegevens vormen een mooie basis voor onze strategische personeelsplanning. Daarnaast gebruiken we capaciteitsplanning om de huidige en op korte termijn wenselijke personeelssamenstelling te kunnen vaststellen. In 2018 hebben het aantal medewerkers met een vaste aanstelling laten stijgen door ons beleid op dat punt aan te passen. Verder hebben we een recruiter aangesteld om te zorgen voor een grotere instroom en om medewerkers aan ons te boeien en binden

Programma verantwoorde personeelssamenstelling
De pilot aan het landelijke programma Verantwoorde Personeelssamenstelling is afgerond in 2018.  In dit programma onderzochten verpleeghuizen de personele samenstelling van teams dit het beste past bij de vraag van de bewoners.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo