Home | Organisatie | Kwaliteit | Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling
Op 31 december 2017 werkten voor Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 789 medewerkers. De verdeling over de verschillende locaties was als volgt:

Locatie Aantal
Zonnehuis 266
Esdoorn 88
Hoekstee 39
Venus 38
Riethorst 35
Voor meerdere locaties werkzaam:

1. coördinerend verpleegkundigen en HBO-verpleegkundigen
2. medewerkers behandelcentrum
3. flexpool (zorgmedewerkers)
4. ondersteuning (technische dienst, administratieve diensten, bestuur en management, stafmedewerkers, etc.)


 17
 47
 116
 72
 

In het behandelcentrum werken de volgende professionals:

Functie Aantal
Fysiotherapeuten 12
Ergotherapeuten 8
Logopedisten 4
Psychologen 4
Geestelijk verzorgers 4
Specialisten Ouderengeneeskunde 8
Ondersteuning (secretariaat en dergelijke) 7

Er waren op 31 december 2017 14 vacatures: voor een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en twaalf verzorgenden en verpleegkundigen. Met name de functies GZ-psycholoog en specialist ouderengeneeskunde zijn moeilijk in te vullen.

Leerlingen en stagiaires in 2017
 

Leerlingen en stagiaires
In 2017 leidde Zonnehuisgroep IJssel-Vecht binnen de zorgfuncties ruim 30 medewerkers die een opleiding volgen op tot Verzorgende Individuele gezondheidszorg, verpleegkundige Niveau 4 of HBO-verpleegkundige. Daarnaast volgden 2 medewerkers de opleiding tot zelfstandig werkend kok. Verder deden 4 behandelaars en een manager een vervolgopleiding, deden 2 verpleegkundige de revalidatieopleiding en volgde 1 Verzorgende de opleiding counseling bij depressie en rouw.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bood aan ruim 80 stagiaires van verschillende functieniveaus een stageplek aan. Daarnaast liepen 2 studenten van de opleiding welzijn en 5 studenten van de opleiding Sport en Beweging stage bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkte daarbij samen met de volgende opleidingsinstituten en scholen:

Het landelijk gehanteerd quotum van 15% behaalt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ruimschoots. Voor schooljaar 2016-2017 is de norm voor BOL en BBL 45,56 FTE en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt 53.46 FTE stageplaatsen aan (bron Stagefonds ministerie VWS).

Inzetbaarheid
Het percentage inzetbaarheid medewerkers over heel 2017 was 93,3 %. Daarmee is het aantal medewerkers dat afwezig was door ziekte relatief hoog. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een casemanager inzetbaarheid in dienst en werkt samen met Arbodienst Zorg voor de Zaak. Ieder jaar wordt de ‘maand van de vitaliteit’ georganiseerd voor de medewerkers. Met een breed scala aan activiteiten, workshops en inleidingen worden medewerkers gestimuleerd na te denken over inzetbaarheid, vitaliteit en welbevinden.

Strategische personeelsplanning
In 2017 heeft bureau Dageraad een scan uitgevoerd naar de huidige en gewenste personeelssamenstelling. Dit past binnen het project strategische personeelsplanning. De verbeterpunten die uit de scan naar voren kwamen, worden opgepakt in 2018. Het gaat hierbij onder meer om het benaderen van de arbeidsmarkt, de verhouding vaste en flexkrachten en het monitoren van in- en uitstroom van medewerkers.

Programma verantwoorde personeelssamenstelling
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht neemt deel als pilotorganisatie aan het landelijke programma Verantwoorde Personeelssamenstelling. In dit programma onderzoeken veertig verpleeghuizen de personele samenstelling van teams dit het beste past bij de vraag van de bewoners. Dit leidt tot een contextgebonden bezettingsnorm. De norm moet eind 2018 gereed zijn. Het Zorginstituut is opdrachtgever.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo