Home | Organisatie | Kwaliteit | Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht meet iedere twee jaar de tevredenheid van de medewerkers. De laatste enquête is in 2016 gehouden, in 2019 komt er een nieuwe meting. In 2016 scoorden de medewerkers een 7,9 op betrokkenheid en bevlogenheid.

Goed werkgeverschap
Medewerkers mogen van hun organisatie goed werkgeverschap verwachten. Daarom heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in de komende jaren dit thema hoog op de agenda staan. Met elkaar werken we aan een organisatie met de volgende kenmerken: een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, en plezier hebben met collega’s met wie ze samenwerken.

Richtinggevende principes hierbij zijn aandacht en vertrouwen, een lerende organisatie, reflecteren en feedback geven, samenwerken, betekenisvolle kaders aangeven, sturen op resultaten en niet ingewikkelder organiseren dan nodig is.

In 2017 en 2018 is hier invulling aan gegeven in het project Eigenaarschap. In dit project bespreken en reflecteren teams met elkaar hoe ze willen samenwerken en de taken en rollen onderling verdelen.

Klachten
Medewerkers die een klacht hebben over hun werk, over een collega of over een leidinggevende bespreken dit eerst met de direct betrokkenen. Als ze hier niet uitkomen dan kunnen ze zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2017 hebben in totaal drie medewerkers hiervan gebruik gemaakt.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is trots op zijn ruim 500 vrijwilligers. Via de vrijwilligersraad hebben zij inspraak en invloed. Wat voor iemand soms een kleine moeite is, is voor iemand anders van onschatbare waarde. De coördinator vrijwilligers- en mantelzorgbeleid zorgt er voor dat er een tweerichtingsrelatie ontstaat en dat ook de vrijwilligers zelf hun talenten gewaardeerd zien.

Het laatste vrijwilligers tevredenheidsonderzoek was in 2015. De eerstvolgende enquête zal weer plaatsvinden in 2019.

Een bijzondere groep vrijwilligers zijn de cliënten van Philazon (Philadelphia). Zij werken in het restaurant, in de logistiek en in de huiskamers in het Zonnehuis en vanaf 2018 ook in de Esdoorn.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een samenwerkingsovereenkomst met de stichting JOW! De studenten van JOW! werken mee in huiskamers, begeleiden de bewoners en organiseren verschillende activiteiten met hen en voor hen. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2019Website doorMotivo