Home | Organisatie | Kwaliteit | Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht meet iedere twee jaar de tevredenheid van de medewerkers. De laatste enquête is in 2016 gehouden, toen scoorden de medewerkers een 7,9 op betrokkenheid en bevlogenheid. In het najaar van 2019 komt er een nieuwe meting. We gaan de vragen m.b.t. medewerkerstevredenheid integreren in de vragenlijst voor de KVC (Kwaliteit Verbeter Cyclus). Zodat we jaarlijks inzage hebben in de tevredenheid van onze medewerkers.  De vragen hebben o.a. betrekking op werkgeluk en eigenaarschap.

Aantrekkelijk werkgever
We willen een aantrekkelijk werkgever zijn voor onze (potentiële) medewerkers. Daarom heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in de komende jaren dit thema hoog op de agenda staan. ‘Waar je er als mens toe doet’ vertalen we naar: ‘Waar je er als medewerker toe doet’. We willen het werkgeluk van onze medewerkers behouden en vergroten door continu aandacht te hebben voor eigenaarschap, feedback en eigen ontwikkeling. Medewerkers moeten goed gefaciliteerd zijn om hun werkzaamheden zo goed, prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarbij zijn aandacht en vertrouwen van belang. We willen vitale, betrokken en professionele medewerkers die zich graag duurzaam aan onze organisatie verbinden. Nieuwe medewerkers krijgen een warm welkom en een aantrekkelijk inwerkprogramma.  Kortom een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, en plezier hebben met collega’s met wie ze samenwerken!

Klachten
Medewerkers die een klacht hebben over hun werk, over een collega of over een leidinggevende bespreken dit eerst met de direct betrokkenen. Als ze hier niet uitkomen dan kunnen ze zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2018 heeft 1 medewerker hiervan gebruik gemaakt.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is trots op de ruim 500 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor onze bewoners. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze bewoners. Via de vrijwilligersraad hebben vrijwilligers inspraak en invloed. Zowel de coördinator vrijwilligers- en mantelzorgbeleid als de verantwoordelijk medewerkers die aanspreekpunt en begeleider zijn voor de vrijwilligers op de werkvloer, zorgen ervoor dat er een tweerichtingsrelatie ontstaat en dat ook de vrijwilligers zelf hun bijdrage aan de zorg en de eigen talenten gewaardeerd zien.

Het laatste vrijwilligerstevredenheidsonderzoek was in 2015. De eerstvolgende enquête zal weer plaatsvinden in 2019/2020.

Het scholen van vrijwilligers vinden wij belangrijk. Vrijwilligers kunnen een training ‘Slik/Verslik’ en ‘Omgaan met mensen met dementie’ volgen. Ook worden vrijwilligers uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over sterproject Omgevingszorg. Er is goed contact met de vrijwilligerscentrale van ZwolleDoet! die informatie geeft over vrijwilligersbeleid en bijeenkomsten organiseert waar onze vrijwilligers ook aan kunnen deelnemen.

Sinds 2018 is de afgeschermde website voor vrijwilligers actief. Via deze weg informeert Zonnehuisgroep IJssel-Vecht over nieuws, regelingen, scholing en inhoudelijke informatie dat van belang is voor onze vrijwilligers.

Vrijwilligers van Philazon (Philadelphia) en van stichting JOW! zijn ook actief in onze organisatie.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo