Home | Organisatie | Kwaliteit | Waardering en tevredenheid cliënten

Waardering en tevredenheid cliënten

De tevredenheid van cliënten en hun partner en familieleden is de belangrijkste graadmeter voor de vraag of wij het goed doen. Medewerkers en cliënten zijn dagelijks met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Als de cliënt aangeeft dat het beter kan, onderzoeken wij wat we anders of beter kunnen doen.

Patiëntervaringsonderzoek (PREM) Wijkverpleging - 2019
In de tabel hieronder staat een verkort overzicht van de resultaten van de klanttevredenheidsmeting. Voor elke vraag is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden waarbij geldt dat een 0 zeer slecht is en een 10 uitmuntend.

VraagRapportcijfer
Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?7,3
Komen de zorgverleners op de afgesproken tijden?7,8
Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?8,4
Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?8,3
Behandelen de zorgverleners u met aandacht?9,0
Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?8,8
Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?8,6
Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?8,7
Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening?8,4

Cliënttevredenheidsonderzoek
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht onderzoekt regelmatig de tevredenheid van cliënten en hun familieleden. Het laatste onderzoek vond plaats in november-december 2017.

Clienttevredenheidsonderzoek 2017 Tevredenheidsscore Net promotorscore (NPS)

Cliënten psychogeriatrie en geronto-psychiatrie

Locaties Zonnehuis, Riethorst, Hoekstee en Esdoorn

(respons 61%: 104 cliënten)

   7,68

  20,6 

 

Revalidatie

Locatie Zonnehuis

(respons 56%: 27 cliënten)

   7,96

 

   8,3  

 

Cliënten met somatische aandoeningen

Locaties Zonnehuis, Esdoorn en Venus

(respons 52%: 95 cliënten)

   7,47

 

   -7,2

 

Klik hier voor een samenvatting van de resultaten.
Vanaf 2019 werken we met de Kwaliteit Verbetercyclus van Vilans. Daarbij vragen we 360 graden feedback aan clienten, mantelzorgers en medewerkers per locatie. Op basis daarvan wordt de kwaliteitscyclus verder ingericht voor die locatie.
Tevens worden cliëntenervaringen voor de Thuiszorg gemeten via de indicator PREM welke ook zichtbaar zijn op Zorgkaart Nederland.

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is de grootste onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is in 2018 gewaardeerd op Zorgkaart Nederland met een 8,2. Bekijk hier alle waarderingen of plaats er zelf uw waardering.

We zijn altijd blij met uw reactie. U kunt op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om uw ervaring met ons te delen.

Klachten
Bij aanvang zorg ontvangt iedere cliënt een brochure met informatie over de klachtenprocedure. We beschouwen elke klacht als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren. Als cliënten niet tevreden zijn dan vragen we hen dit direct kenbaar te maken aan de medewerkers of de leidinggevende. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt afgesloten dan staat de weg naar de leidinggevende of de Raad van Bestuur open. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u naar: zgijv.nl/klachten

In 2018 zijn in totaal twee externe klachten binnengekomen, die beide zijn afgehandeld in overleg met de indiener.

Familieberaad en huiskamergesprekken
Sinds januari 2016 vinden op alle locaties met regelmaat cliënten- en familie-avonden of een huiskamerberaad plaats. Op een informele manier gaan cliënten, familieleden, medewerkers en leiding hier in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo