Home | Organisatie | Structuur

Structuur Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Managementteam

Het managementteam bestaat uit:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

Organogram

Het organogram van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geeft schematisch onze organisatiestructuur weer.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo