Thuiszorg | Nieuws | Enthousiaste wijkverpleegkundigen bouwen aan gezamenlijke zorg in Zwolle

Enthousiaste wijkverpleegkundigen bouwen aan gezamenlijke zorg in Zwolle

Enthousiaste wijkverpleegkundigen bouwen aan gezamenlijke zorg in Zwolle

Kennismaken en meedenken over samenwerking in de wijk. Daarvoor kwamen wijkverpleegkundigen van Driezorg, Carinova, Zonnehuisgroep en IJsselheem onlangs bij elkaar. De vier organisaties hebben de krachten gebundeld en leveren vanaf begin dit jaar gezamenlijk wijkzorg in Zwolle onder de noemer Zorg in de Wijk. Een projectgroep met verpleegkundigen en zorgconsulenten van de vier organisaties geeft de samenwerking vorm.

Toegevoegde waarde
De samenwerking heeft voor de organisaties, maar ook voor cliënten en verwijzers toegevoegde waarde. Samen hebben de vier organisaties veel kennis en kunde paraat. In onderling overleg kan voortaan elke zorgvraag worden opgepakt. Zo kan er een beroep worden gedaan op een netwerk van behandelaren gespecialiseerd in de zorg voor ouderen, zoals specialisten ouderengeneeskunde, paramedici met ervaring in de geriatrische zorg en het technisch verpleegkundig team. De gespecialiseerde diensten op het gebied van wondzorg of dementiezorg van de verschillende organisaties zijn voortaan beschikbaar voor alle cliënten van het samenwerkingsverband. In de uitvoering van de plannen spelen de wijkverpleegkundigen een belangrijke rol.

Enthousiast
Op 4 februari 2019 verzamelden 12 enthousiaste wijkverpleegkundigen zich bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ze zijn positief over de samenwerking. Want: samen kan je kennis delen. En: samen ben je groter en ben je meer in beeld bij huisartsen en het ziekenhuis. Er werd in twee groepen gesproken over de mogelijkheden die de verpleegkundigen zien rondom e-health en communicatie. Tijdens de plenaire terugkoppeling blijkt dat de wijkverpleegkundigen grotendeels op dezelfde lijn zitten. Bij het onderwerp e-health willen ze graag stappen zetten met de slimme medicijndispenser Medido en met valdetectie (alarmering).

Tips
Aan het eind van de bijeenkomst schrijven de wijkverpleegkundigen een kaartje met tips en boodschappen voor het projectteam. Zoals: “Jullie zijn goed bezig. Houd de doelen voor ogen en blijf contact zoeken met de betrokkenen”. En dat gebeurt ook, want dit was zeker niet de laatste keer dat de wijkverpleegkundigen elkaar zullen treffen.


Terug naar laatste nieuws

Thuiszorg

Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
038 - 457 4433
wijkverpleegkundige@zgijv.nl

Meer nieuws

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo