Home | Verwijzers | Behandelcentrum

Behandelcentrum

Het behandelcentrum van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bestaat uit een gespecialiseerd multidisciplinair behandelteam dat zich richt op de oudere doelgroep met complexe problematiek. De behandelaars behandelen zowel op locaties als aan huis. Het multidisciplinaire team bestaat uit:

Communicatie met u, als verwijzer, is voor ons een belangrijk aandachtspunt. U ontvangt een beknopt verslag bij tussentijdse evaluatie of na het beëindigen van de behandeling. Dit doen wij in de vorm van telefonisch contact, email of per brief. Als een patiënt zich zonder een verwijzing heeft aangemeld, ontvangt u een verslag van de intake. In dit verslag staat ook vermeld of er een indicatie is voor een behandeling. Uiteraard kunnen verwijzers met betrekking tot een behandeling altijd contact met ons opnemen.

Als behandelaar ontvangen wij graag van u alle relevante medische informatie, zoals uitslagen van onderzoeken en beeldvormende diagnostiek. In de verwijsbrief lezen we graag of u een bepaalde specialisatie nodig acht. Evidence based werken is ons uitgangspunt. Dat betekent dat relevante richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek sterke invloed hebben op ons handelen.

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de logopedist?

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de ergotherapeut?

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de fysiotherapeut?

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde?


Samenwerkingspartners

Netwerken

Wij zijn multidisciplinair aangesloten bij de volgende netwerken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het secretariaat van het behandelcentrum. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen vanaf 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (038) 457 4321 of via e-mail lefsec@zgijv.nl.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo