Home | Verwijzers | In- en exclusiecriteria

In- en exclusiecriteria (= in- en uitsluitingscriteria)

De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de intentie om alle cliënten met een passende VVT indicatie een plaats te bieden voor verblijf met behandeling. Echter om alle cliënten de kwalitatief goede zorg te bieden die zij nodig hebben wordt een aantal uitzonderingen gemaakt voor cliënten c.q. cliëntengroepen bij wie dat niet haalbaar is. 

De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht neemt geen cliënten op die vallen onder de volgende categorieën:

Voor aan aantal cliënten geldt dat zij wel kunnen worden opgenomen, maar waar voor een goede behandeling en het nemen van maatregelen ter bescherming van andere cliënten en medewerkers enkele dagen voorbereiding nodig zijn.

Dit geldt voor cliënten met:

Voor cliënten met dure voorzieningen als een VAC-pomp geldt dat zij opgenomen kunnen worden als de kosten daarvan vallen in de DBC van het ziekenhuis. 

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo